Contact

Často kladené otázky

Předpoklady pro příjezd cizích státních příslušníků do Rakouska
Potřebné informace Vám nabízí internetové stránky ministerstva zahraničních věcí

Příjezd do Rakouska, vízum
Potřebné informace Vám nabízí internetové stránky ministerstva zahraničních věcí

Ztráta pasu, nouzový pas
Pokud jste ztratili cestovní pas, můžete na letišti Vídeň na registračním místě požádat o nouzový pas. K tomu budete potřebovat pasovou fotografii, 75,90 euro a jeden identifikační průkaz (například řidičský průkaz). Pracoviště pro vystavování průkazů se nachází ve 2. patře. Dojdete k němu přes check-in 3, patro odletů nebo patro příletů.

Občanský průkaz místo pasu
S novým občanským průkazem máte v ruce dokument, kterým můžete kdykoli prokázat svou identitu, a slouží tak jako náhrada cestovního pasu. Na následující internetové stránce se dozvíte, ve kterých zemích platí rakouský občanský průkaz jako cestovní doklad: help.gv.at

Řidičský průkaz místo pasu na cestách
Cestující musí být schopni prokázat se při každém letu, i v rámci Schengenského prostoru a zemí EU, vždy a všude cestovním pasem příp. platným občanským průkazem. Například řidičský průkaz není platný cestovní dokument.

Vstup do tranzitního prostoru bez platného palubního lístku
Vstup do tranzitního prostoru, tedy do oblasti za kontrolou palubního lístku, bohužel není pro návštěvníky letiště možný. Vstup je umožněn pouze rodičům, kteří doprovázejí své dítě (nahlášení u příslušné letecké společnosti), dodavatelům obchodů (po předchozím ohlášení ze strany obchodu) a zaměstnancům s platným průkazem.

Na koho se mohu obrátit se stížností na průběh bezpečnostní kontroly?
Stížnosti na průběh bezpečnostní kontroly můžete směřovat e-mailem přímo na „ombudsmana pro bezpečnost a bezpečnostní kontrolu“ ( ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com. Přímo k rukám ombudsmana se dostanou také stížnosti podané prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách letiště Vídeň. Rovněž připomínky, podněty a stížnosti adresované letišti budou předány k dalšímu zpracování ombudsmanovi.

Celní předpisy, dovoz různého zboží
Kompetentce pro veškeré dotazy z oblasti cel má v Rakousku spolkové ministerstvo financí. Informace poskytované tímto ministerstvem by Vám měly pomoci při posouzení, zda zboží, které přivážíte do Rakouska, nepodléhá poplatkům a zda je třeba při dovozu dodržovat nějaké formality: bmf.gv.at , Travellors

Celní předpisy jiných zemí, dovoz zboží do jiných zemí
Pokud jde o dovoz zboží do jiných zemí, obraťte se, prosím, na příslušné úřady dané země, příp. na Vaše aerolinky. Letiště Vídeň neposkytuje žádné informace o dovozu zboží do jiných zemí.

Cestování s domácími zvířaty
Kontaktní osobou pro otázky týkající se cestování s domácími zvířaty je letecká společnost, s níž cestujete. Většina společností nabízí informace o zvířatech v příručním zavazadle na příslušných internetových stránkách, příp. mají pro tyto dotazy speciální linku. Kontaktní seznam leteckých společností

Dotaz, návrh, kritiku

Zde máte možnost přímo kontaktovat technická oddělení. Použijte kontaktní formulář, aby Vaše dotazy, podněty nebo Vaše kritika dorazily přímo do příslušného oddělení. Prosíme o pochopení, zde nepodáváme žádné informace o leteckých tarifech, seznamech cestujících, cenách obchodního zboží atd.