Salonky – To nejpříjemnější čekání

SKY Lounge (Schengen and Non-Schengen) in terminal 3, level 2, is open and also accessible from terminal 1.

The opening hours are daily from 5 am to 9.30 pm. JET Lounge and AIR Lounge will remain closed.

According to the 3rd amendment of the COVID-19 Opening Ordinance for gastronomy, a proof of COVID-vaccination or recovery and the guest registration are obligatory for the lounge visit.

Dobu pøed odletem nebo bìhem transferu strávíte nejpøíjemnìji v jednom z komfortních salonkù letištì Vídeò (JET Lounge, AIR Lounge a SKY Lounge). Èeká tu na vás bufet firmy DON s pestrou nabídkou, alkoholické i nealkoholické nápoje, bezplatné pøipojení WLAN, široká nabídka mezinárodních novin a èasopisù, relaxaèní a masážní køesla, sprchy a kabiny pro kuøáky.

Pro cestující s letenkami první tøídy a tøídy business rùzných leteckých spoleèností a pro majitele kreditních èi èlenských karet jsou salonky k dispozici bezplatnì.

Kromì toho je mùže užívat jakýkoli jiný pasažér – nezávisle na letecké spoleènosti - za poplatek 33,- eur.

Informace a kontakt +43-1-7007-23417 nebo vielounges@viennaairport.com

SKY Lounge (Schengenský a Mimo-Schengenský prostor)

Salonek SKY Lounge je ideální pro pasažéry odlétající z bran F a G.

Nachází se po bezpecnostní kontrole, pred pasovou kontrolou v terminálu 3 ve 2. Patře a dostanete se sem výtahem nebo pojízdnými schody.

Otevírací doba: denně 05:00 až 21:30 hodin

Podrobné informace o salonku SKY Lounge ...

JET Lounge (Schengenský prostor) - aktuálně uzavřeno

Salonek Jet Lounge je ideální pro pasažéry odlétající z bran B, C.
Nachází se přímo za bezpečnostní kontrolou u gatů B a C (na úrovni gatu B31).

Otevírací doba: denně 05:00 až 21:00 hodin

Podrobné informace o salonku JET Lounge

AIR Lounge (mimo Schengenský prostor) - aktuálně uzavřeno

Salonek AIR Lounge je ideální pro pasažéry odlétající z bran (gates) D.

Nachází se těsně za pasovou kontrolou v oblasti odletových bran (gates) D.

Otevírací doba: denně 05:00 až 24:00 hodin

Podrobné informace o salonku AIR Lounge

Salonky Austrian/Star Alliance

Po centrální bezpečnostní kontrole v terminálu 3 se ve 2. patře nacházejí na ploše 2000 m2 dva velkorysé prostory salonků. V každém prostoru salonků nabízí společnost Austrian vždy jeden Business Lounge, jeden Senator Lounge a jeden HON Circle Lounge. Také v odletovém prostoru bran D je k dispozici jeden salonek Austrian Business Lounge.

Podrobnosti o Austrian/Star Alliance Lounges ...