Bezpečnostní kontrola

Dříve než vstoupíte do prostoru odletových bran, proběhne bezpečnostní kontrola cestujících a příručních zavazadel zaměřená na zjištění zakázaných předmětů.

OBECNÝ PRŮBĚH

 • Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a respektujte seznam zakázaných předmětů.
 • Každý cestující musí předtím, než projde bezpečnostním rámem pro detekci kovu, odložit svrchní oděv a všechny předměty, které má u sebe, zejména ty, jež obsahují kov.
 • Pokud se při průchodu branou spustí alarm, je cestující povinen vyzout si obuv a podrobit se rentgenové kontrole.
 • Kromě toho může být pomocí speciálních proužků papíru provedena stopová detekce výbušnin na dlaních, opasku a obuvi.

Nezbytné dodatečné informace pro cestující týkající se bezpečnostní kontroly

 • Pokud jste nositelem kardiostimulátoru, informujte prosím o této skutečnosti pracovníky bezpečnostní kontroly. V takovém případě nesmíte procházet branou pro detekci kovu a podrobíte se jen ruční kontrole hmatem.
 • Cestující s implantáty, jako jsou umělé kyčelní nebo kolenní klouby, budou po průchodu detekčním rámem rovněž podrobeni fyzické kontrole hmatem.

NAMÁTKOVÁ KONTROLA

Při průchodu detekčním rámem může dojít i k náhodnému spuštění alarmu, aniž byste u sebe měli cokoliv kovového; i v tomto případě se musíte podrobit fyzické ruční kontrole.

RENTGENOVÁ KONTROLA

Všechny předměty a příruční zavazadlo, jež s sebou převážíte, budou podrobeny rentgenové kontrole, a elektronické přístroje jako notebooky a tablety musí být vyjmuty ze zavazadla a projít samostatně rentgenem.

V případě pochybností může být zkontrolováno jak Vaše příruční zavazadlo, tak i elektronické přístroje jak zvenku, tak zevnitř pomocí papírových proužků na eventuální přítomnost výbušných látek. V případě nutnosti může být ručně ověřeno, zda Vaše elektronické přístroje nenesou stopy nevhodné manipulace.
RENTGENOVÁ KONTROLA

TEKUTINY

Kapaliny se smějí převážet pouze v balení o max. objemu 100 ml, a to v plastovém sáčku o objemu 1 l. Tento plastový sáček musí být předložen k bezpečnostní kontrole.

Podmínky, za jakých si můžete vzít na palubu kojeneckou stravu, dětskou láhev, tekuté léky a podobně, naleznete v seznamu povolených položek ( Liste der erlaubten Gegenstände). Informujte se prosím včas před odletem.

ZVÍŘATA

Podle nařízení EU musí projít i spolucestující zvířata před odletem samostatným zvířecím skenerem. Informujte se prosím včas před cestou o přesném průběhu této kontroly.

SCHENGENSKÝ PROSTOR

Pro cesty do zemí schengenského prostoru existuje centrální bezpečnostní kontrola pro odletové brány B31–B42, C31–C75 nebo F01–F37.

PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA

Dodržujte povolené velikosti příručního zavazadla. Pro příruční zavazadla neexistuje žádný mezinárodní standard. Hmotnost a rozměry se mohou lišit v závislosti na letecké společnosti, třídě a trase. U Austrian Airlines platí maximální velikost příručního zavazadla 55 cm x 40 cm x 23 cm.

Informujte se včas o tom, co je povoleno vzít s sebou na palubu. Dodržujte prosím také bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a respektujte Seznam zakázaných předmětů. Na seznamu zakázaných předmětů najdete výčet příkladů, jichž se omezení týká. Podobné předměty, které mohou také způsobit zranění, jsou v příručním zavazadle zakázány.

POZMĚNĚNÉ PŘEDPISY O TEKUTINÁCH

Od 31. ledna 2014 je povoleno vzít si do příručního zavazadla všechny tekutiny zakoupené v bezcelních obchodech (duty-free) na letištích nebo u leteckých společností po celém světě (i když mají objem větší než 100 ml). Pro tekutiny zakoupené jinde než v duty-free obchodech platí dosavadní ustanovení beze změny. Více informací o přepravě tekutin v příručních zavazadlech získáte  zde.

KTERÉ TEKUTINY SMÍTE BEZ TECHNICKÉ KONTROLY PŘEVÁŽET V PŘÍRUČNÍM ZAVAZADLE?

Kapaliny se smějí převážet pouze v balení o max. objemu 100 ml (nebo menším), a to v průhledném, uzavíratelném plastovém sáčku o objemu max. 1 l.
Zdravotnické produkty, a to až do maximální velikosti balení 100 ml, pokud je osoba, jež je převáží, musí užívat cestou. Dětská výživa do maximálního objemu 100 ml a dietetické potraviny do maximálního objemu 100 ml, pokud je osoba, jež je převáží, potřebuje využít cestou.
Nákupy z obchodní zóny vídeňského letiště, která se nachází za kontrolou palubních vstupenek, a to za předpokladu, že:
 • jsou zabaleny v sáčku chráněném proti nedovolené manipulaci (STEB - Security Tamper Evident Bag),
 • je přiložen originál účtenky,
 • je sáček neporušený, neotevřený a nejeví známky manipulace.

Upozorňujeme vás, že tyto nákupy mohou podléhat namátkové technické kontrole.

KTERÉ TEKUTINY NESMÍM PŘEVÁŽET V PŘÍRUČNÍM ZAVAZADLE?

V podstatě všechny tekutiny, které nejsou uvedeny výše.

Kapaliny, které nejsou nebezpečné a jejichž objem přesahuje 100 ml a nespadají mezi výše popsané položky nákupu v letištní obchodní zóně, mohou být zásadně přepravovány výhradně v rámci nadměrného zavazadla.
S cílem nabídnout maximální bezpečnost pro všechny cestující a zároveň vyloučit nedorozumění v kabině letadla během letu, přijala Evropská unie v roce 2010 nařízení, které jasně informuje o tom, které předměty se nesmí přenášet do bezpečnostního prostoru, tedy do prostoru letiště, který musí být speciálně chráněn.

Protože jsou však všechny tyto předměty Vaším majetkem, smíte se samozřejmě sami rozhodnout, jaká přijmete opatření, pokud byly při bezpečnostní kontrole zamítnuty. VIAS Vám nabízí v rámci svých služeb různá řešení.

Své předměty si můžete až do svého návratu uložit bezpečně u nás, nebo si je nechat zaslat na požadovanou adresu, pokud se vejdou do obálky o velikosti A4. Pokud si však přejete, aby Vaše předměty cestovaly s Vámi, budeme Vám rádi asistovat při dodatečném odbavení (check-in) u Vaší letecké společnosti.

Kromě předpisů EU musí být dodržovány i vnitrostátní právní předpisy.

Podle rakouského zákona o letecké bezpečnosti je tak zakázáno přepravovat:
 • zbraně všeho druhu
 • munici všeho druhu
 • vojenský materiál všeho druhu
 • střelivo a výbušniny.
Pokud by byly tyto předměty ve Vašem příručním zavazadle nalezeny, musí být neprodleně vyrozuměna policie.
Jako pomoc v případě stížností na bezpečnostní kontrolu nabízí letiště přepážku okamžité asistence („Sofort-Service"). Pokud budete v průběhu bezpečnostní kontroly potřebovat podporu, pomůže Vám příslušný letištní personál okamžitě nalézt individuální řešení. Přepážky „Sofort-Service" jsou zřízeny v prostoru bezpečnostní kontroly v terminálu 3, u odletových bran D na východním molu a u bran B na západním molu. Pro případné podněty a kritiku týkající se průběhu kontroly je Vám k dispozici „ombudsman pro bezpečnost a bezpečnostní kontrolu". Ombudsman je dostupný u přepážek „Sofort-Service" nebo prostřednictvím e-mailu na adrese ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com

NOVĚ OD 1. ZÁŘÍ 2015: KONTROLA PŘÍTOMNOSTI VÝBUŠNIN

Od 1. září 2015 platí rozšířené bezpečnostní předpisy Evropské komise týkající se kontroly přítomnosti výbušnin na evropských letištích, a tedy i na letišti Vídeň.
Budou prováděny namátkové kontroly pomocí tzv. zařízení pro stopovou detekci výbušnin (Explosive Trace Detection, ETD). V rámci již známých bezpečnostních kontrol budou nyní cestující navíc podrobeni odběru vzorků pomocí speciálních detektorů, a to na opasku a mobilním telefonu, palubní vstupence, cestovním pasu a podobně, a zkontrolováno bude i příruční zavazadlo a elektronické přístroje. Následná chemická analýza setřeného vzorku přímo na místě podá informaci o případných stopách kompozit podezřelých z obsahu výbušnin. V případě podezření následuje ještě další technická kontrola. Pokud se při tom podezření nevyvrátí, následuje osobní objasnění mezi dotyčným cestujícím a policií.

Všechny informace týkající se bezpečnostní kontroly najdete také na stránkách Spolkového ministerstva vnitra www.bmi.gv.at.

S dotazy a podněty se prosím obracejte na e-mailovou adresu ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.