Vienna Airport-App

Máte pred sebou let, alebo len chcete niekoho vyzdvihnúť z Letiska Viedeň? Prostredníctvom aplikácie Vienna Airport-App sa dostanete ku všetkým informáciám a updatetom týkajúcich sa Vašeho odletu, resp. pre Vás dôležitého príletu priamo  do Vašeho iPhonu alebo Androidu. Tým, že máte neustály prístup k aktuálnym informáciám, môžete odcestovať alebo niekoho vyzdvihnúť bez stresu a napätia. Jednoducho napíšte číslo Vami rezervovaného letu alebo očakávaného príletu a informácie o aktuálnom stave Vám budú priamo zaslané a zároveň zobrazené v aplikácii App.  Zohľadnite prosím, že podmienkou funkčnosti tejto aplikácie je pripojenie WLAN.

Od tohto momentu si môžete stiahnuť aplikáciu Vienna Airport-App v App Store pre iPhone a v Play Store pre Android!

Ve¾a zábavy Vám želá Letisko Viedeò!

Features. ktoré ponúka Vienna Airport-App: 

 • Èasovo neobmedzený zápis pre let prostredníctvom

  • skenovania kódu  QR/Barcodes na palubnom lístku (Bordkarte)

  • výber z aktuálenho zoznamu (24 hod.)

  • èísla a dátumu letu

 • Overenie zaznamenaného letu ca. 24 hodín pred odletom/príletom

 • Informácie o odletoch/príletoch, termináloch, leteckých spoloènostiach a východových bránach (gates)

 • Push-správy o zaznamenanom odlete (informácie 24 hod. a 6 hod. pred odletom, odchod k východu k lietadlu (Go to Gate), nastupovaniu (Boarding), ukonèenie nastupovania (Boarding abgeschlossen)

 • Push-správy o zaznamenanom prílete (oèakávaný èas príletu, nalietavanie, pristávanie, parkovanie)

 • Push-správy o zvláštnych letových udalostiach (zmena východovej brány (Gate-Wechsel), meškanie, zrušenie letu)

 • Informácie o možnostiach parkovania a ich aktuálnom vyažení

 • Vyh¾adávaè obchodov a reštaurácií

 • Priamy odkaz na mobilnú  webovú stránku a relevantné informácie o Letisku Viedeò

 • Informácie a cestovný poriadok autobusov, vlakov a vlaku CAT smerom na letisko a z letiska

 • Pn letiska