Notreisepass

INFORMÁCIE O núdzovom cestovnom pase

Pre prípad, že váš cestovný pas stratí platnosť, zabudnete ho alebo stratíte, môžete si nechať vystaviť na letisku núdzový cestovný pas.  


PODMIENKY

 • Rakúske štátne občianstvo,
 • doklad o neodkladnom lete v daný deň (napr. palubný lístok),
 • letecká spoločnosť alebo pohraničná polícia potvrdí nevyhnutnosť,
 • úradný preukaz totožnosti s fotografiou (napr. neplatný cestovný pas, vodičský preukaz...) alebo svedka potvrdzujúceho totožnosť s preukazom totožnosti s fotografiou,
 • fotografia pasového formátu (formát 35 x 45 mm), nie staršia ako šesť mesiacov, ktorá zodpovedá kritériám fotografie na cestovný pas.
 • Pri zmene mena: okrem toho sobášny list alebo doklad o zmene mena.
 • Žiadosť o vydanie núdzového pasu treba podať osobne. Vydanie trvá približne 30 minút.
 • Núdzový pas sa vystavuje na obdobie cesty.

NÁKLADY

Núdzový pas: € 75,90 v hotovosti

Núdzový pas pre maloleté deti:
 • Prvé vydanie nie je možné,
 • po 2. roku života: € 30,00 v hotovosti,
 • po 12. roku života: € 75,90 v hotovosti.