Batožina

Aby sme mohli zabezpečiť bezproblémový odlet, mali by ste sa vopred informovať o tom, koľko môže vážiť vaša batožina v súlade s predpismi vašej leteckej spoločnosti a dodržiavať pokyny týkajúce sa zapísanej batožiny, resp. nadrozmernej batožiny a prepravy zvierat. V rámci informácií o batožine nájdete užitočné tipy, ktoré by ste mali zohľadniť pred odovzdaním svojej batožiny. Dbajte na to, aby vašu príručnú batožinu tvoril jeden kus batožiny a aby zodpovedal bezpečnostným predpisom stanoveným EÚ. Neexistuje medzinárodná norma upravujúca veľkosť, resp. rozmery palubnej a príručnej batožiny. Hmotnosť a rozmery sa môžu líšiť v závislosti od leteckej spoločnosti, triedy a trasy. 

V prípade stratených predmetov sa obráťte na kanceláriu strát a nálezov alebo prejdite k pultu Lost&Found na Letisku Viedeň. 

Naši zamestnanci sú vám k dispozícii v dvoch strediskách Baggage Service Center. Pomôžu vám v prípade úschovy batožiny, uloženia cla a iných služieb. 

VAŠA BATOŽINA – INFORMÁCIE A TIPY

 • Svoj kufor zreteľne označte štítkom s menom a adresou.

 • Cenné predmety, dôležité dokumenty alebo lieky si zabaľte do príručnej batožiny!

 • Svoj kufor zamknite! V prípade potreby použite aj pevný popruh alebo colný zámok.

 • Odstráňte staré ústrižky z predchádzajúcich ciest – množstvo rôznych ústrižkov je pre systém evidencie batožiny mätúci a zvyšuje riziko, že sa váš kufor nebude dať správne priradiť.

VAŠA BATOŽINA NA LETISKU VIEDEŇ
Podrobnosti týkajúce sa zapísanej batožiny nájdete na svoje letenke alebo sa o nich informujte vo svojej leteckej spoločnosti.
Nadrozmerná batožina (napr.: surfovacia doska, hudobný nástroj, bicykel, lodný kufor atď.) a zvieratá sa môžu prepravovať, opýtajte sa vo svojej  leteckej spoločnosti na náklady.

Pri preprave nadrozmernej batožiny, resp. veľkých zvierat sa treba zaregistrovať (check-in) pri pulte určenom pre nadrozmernú batožinu.

O presnom postupe sa informujte pri pulte na registráciu (check-in).

Mačky a menšie psy možno prepravovať aj v príručnej batožine. Informujte sa včas vo svojej  leteckej spoločnosti a okrem toho dodržiavajte  ustanovenia o ochrane zvierat a zákonné ustanovenia.
Do lietadla si možno spravidla vziať len jeden kus batožiny. Keďže vzhľadom na veľkosť, resp. rozmery príručnej batožiny neexistujú medzinárodné normy, informujte sa vo svojej leteckej spoločnosti

V súlade s nariadením EÚ sa do zabezpečeného priestoru a na palubu nesmie vziať celý rad nebezpečných predmetov. Informujte sa včas, čo si smiete vziať so sebou na palubu a  ktoré predmety sú na palube zakázané.
Chýba vám po pristátí batožina? Obráťte sa na niektorý z pultov leteckej spoločnosti Lost & Found v hale na výdaj batožiny.

Stratili ste niečo na letisku? V termináli 1, na úrovni 0 sa obráťte na kanceláriu strát a nálezov Letiska Viedeň.
Nebezpečným tovarom sú predmety alebo látky, ktoré by mohli predstavovať riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia. Pri preprave tohto tovaru platia osobitné ustanovenia. 

Podrobnosti týkajúce sa prepravných podmienok nájdete v Tabuľke IATA 2.3 A

Ide o všeobecný prehľad. Podrobné prepravné podmienky nájdete v príslušnej leteckej spoločnosti.

SLUŽBY TÝKAJÚCE SA BATOŽINY

Na Letisku Viedeň máte k dispozícii dve strediská „Airport Services Counter”

Strediská Airport Services Counter sa nachádzajú v miestach registrácie (check-in) terminálu 1 a terminálu 3.

Otváracie hodiny: Terminál 1 a 3 denne od 05:30 do 23:30 hod.

K DISPOZÍCII MÁTE NASLEDUJÚCE SLUŽBY:


SLUŽBY TÝKAJÚCE SA BATOŽINY NA LETISKU VIEDEŇ
Ak musíte jednotlivé kusy batožiny z bezpečnostných dôvodov ponechať na letisku alebo si chcete „bezstarostne“ vychutnávať ponuky mesta Viedeň, potom ste u nás správne.

Jednoducho u nás odovzdáte svoju batožinu. Maximálne obdobie uschovania batožiny je 18 mesiacov.

Poplatky:

 • Batožina: € 5,- za kalendárny deň a jeden kus batožiny;
 • Nadrozmerná batožina: € 10,- za kalendárny deň a nadrozmernú batožinu
V časti určenej na úschovu batožiny majú hostia k dispozícii bezpečnostné schránky na úschovu rôznych papierov, kľúčov a pod. predmetov, ktoré na ceste nebudú potrebovať. Na želanie v nich možno uložiť dokumenty aj pre iné osoby, ktoré musí menovite uviesť osoba, ktorá veci ukladá do schránky.

Poplatok: € 6,- za kalendárny deň

Uschovávať sa nesmú:

 • zbrane,
 • výbušné, horľavé a iné nebezpečné materiály,
 • ako aj rýchlo sa kaziace alebo zapáchajúce predmety.
Ak sa vám nechce naťahovať s kufrom, nechajte to jednoducho na nás. Služba nosiča vám môže byť nápomocná.

O služby nosiča možno požiadať prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy, min. však 72 hodín pred odletom services@viennaairport.com.

Alebo si službu zarezervujte priamo v našom internetovom obchode.

Poplatok za nosiča: Minimálna paušálna suma € 40,- online/€ 50,- letisko (zahŕňajúca max. 3 kusov batožiny), každý ďalší kus batožiny € 3,50. 
Na úschovu oblečenia ponúkame šatňovú službu. Za jeden kus oblečenia sa považuje:
 • 1 bunda alebo kabát,
 • topánky,
 • pokrývka hlavy,
 • rukavice a šál.
Poplatok: € 2,- za kalendárny deň a jeden kus oblečenia
Vašu batožinu zabalíme do bezpečnostnej fólie, ktorá vašu batožinu ochráni pred poškodením, vlhkosťou a krádežou obsahu. Túto službu máte k dispozícii v obidvoch strediskách Baggage Corner v termináli 1 a termináli 3.

Poplatok: € 15,- za kus