Optimálne parkovacie moznosti

Nasledujúce parkoviská a parkovacie domy sú prepojené s odbavovacou budovou chodbami a zastrešenými chodníkmi:

 • 1 Parkovisko C - od € 4,20 / hod.

 • 2 Parkovacie domy - od € 5,00 / hod.

  • Parkovací dom 3 ... odporúèame pre Terminál 1, Terminál 1A.

  • Parkovací dom 4 ... odporúèame pre Terminál 3.

 • 3 Parkoviská per krátkodobé parkovanie - € 5,50 / hod.

  • Parkovisko pre krátkodobé parkovanie K1 / K4 ... odporúèame pre osoby privážajúc cestujúcich (odletový terminál)

  • Parkovisko pre krátkodobé parkovanie K3 ... odporúèame pre osoby  vyzdvihujúce cestujúcich (príletový terminál)

Parkovacie poplatky a ich prehl'ad nájdete tu: Prehl'ad parkovacích poplatkov
 


Parkovacie poplatky sa platia pred vyzdvihnutím vozidla pri jednom z poèetných pokladnièných automatov alebo priamo v pokladni parkov. domu Parkhaus 4, a to buï v hotovosti, alebo prostredníctvom platobnýchekariet American Express, Diners Club, Mastercard, Visa, prípadne rak. bankovou kartou Maestro. Po zaplatení dostanete výjazdový lístok, ktorý vám do 20 minút od zaplatenia umožní opusti parkovací dom, resp. parkovisko. Ak máte kreditnú kartu, môžete zaplati priamo pri parkovacej rampe.

Informujte sa o podmienkach parkovania v parkovacích domoch a na parkoviskách Letiska Viedeò.