Prichádzajúci cestujúci

Situácia
 • Step 1
  Prechod k východu a výdaju batožiny podľa navádzacieho systému

  Po opustení paluby lietadla pokračujte podľa navádzacieho systému smerom k východu a výdaju batožiny.

 • Step 2
  Výdaj batožiny

  Na začiatku haly, v ktorej  sa batožina vydáva cestujúcim sú monitory s informáciami o tom, na ktorom posuvnom páse bude pasažierom konkrétneho letu vydaná ich batožina. Prosíme Vás, aby ste prešli k príslušnému posuvnému pásu a vyzdvihli si Vaše kufre.

 • Step 3
  Colná kontrola

  Pri východe z haly, v ktorej sa vydáva batožina (v prostrednej časti) sa nachádza colná kontrola. Ak nemáte tovar, ktorý musíte precliť, pokračujte smerom k zelenému východu.

  Ak ste počas Vašej cesty nakúpili tovar, musíte ho pri dovoze do Rakúska deklarovať. V takom prípade použite červený východ, aby colná kontrola mohla byť realizovaná podľa predpisov.

  Pri dovoze tovaru zo štátov mimo Európskej Únie  je možné bez zaplatenia cla so sebou priviezť nasledujúci tovar (prepočet na 1 osobu  a v závislosti od množstva):

  Hranica pri tovare, ktorý nepodlieha clu je cirka 430 EUR

   

  200 kusov cigariet

  alebo

  50 kusov cigár

  alebo

  100 kusov cigarilos

  alebo

  250 g tabaku

  resp.

  pomerné zastúpenie týchto výrobkov

  a

  4 l vína

  a

  1 l liehovín s obsahom alkoholu viac ako 22% vol.

  alebo

  2 l liehovín/ aperitívov s obsahom alkoholu menším ako 22% vol.

  alebo

  2 l Champagner/ šumivého vína/ likérov

  resp.

  pomerné zastúpenie týchto výrobkov


  Pre ostatný tovar platí orientačná hranica max. € 430,--/ osobu a pre cestujúcich mladších ako 15 rokov, hranica€ 150,--/ osobu(€ 430,-- platí len pre leteckých pasažierov, pre cestujúcich "po zemi" platí hranica €  300,--EUR). Orientačné hranice pre alkoholické nápoje a tabakové výrobky platia od 17. roku života.

  V prípade viacerých cestujúcich nie je možné spočítať horeuvedené hodnoty tovaru, ktorý nepodlieha clu. Takže nie je možné, že napr. dvaja (spolu)cestujúci privezú bez preclenia tovar v hodnote € 860 EUR.

 • Step 4
  Príletová hala

  Z haly, kde Vám bola vydaná batožina, prejdete cez/popri zóne colnej kontroly, cez automatické dvere priamo do príletovej haly letiska.

  V príletovej hale máte možnosť kúpiť kvety ako pozornosť na privítanie, alebo sa osviežiť pri káve v jednej z kaviarní a reštaurácií. Využiť čas môžete na malé nákupy v supermarkete, drogérii, trafike alebo obchode s knihami priamo na letisku. V prípade otázok sa obráťte na  personál informáčného servisu (pult Airport Information je oproti Mc Donalds v príletovej hale). Ak máte viac času, môžete navštíviť Návštevnícku terasu, z ktorej si určite vychutnáte zaujímavý pohľad na štartujúce a pristávajúce lietadlá. Terasa je otvorená od 15. marca do 15. novembra, denne od 10.00hod. do 20.00 hod. a nachádza sa v zóne Check-in 3. Prístup k nej je možný výťahom cez podlažie Ebene 3.

 • Step 5
  Parkhaus 3

  Ak ste zaparkovali v tomto parkovacom dome,  nechajte sa po východe z príletovej haly navigovať navádzacím systémom smerom k terminálu Check-in 1 a park. domu Parkhaus 3.

  Parkhaus 4

  Ak je Vaše auto zaparkované v tomto parkovacom dome, po východe z príletovej haly odbočte vľavo a navádzací systém Vás privedie do park. domu Parkhaus 4. Budete prechádzať cez podlažie označené ako Ebene -1 tunelom pre cestujúcich, nachádzajúcim sa na pravej strane.

  Tunel vedie popri východoch k železničným nástupštiam rakúskej železnice (ÖBB) a vlaku City Airport Train. Vy však pokračujte ďalej a po pár metroch uvidíte vpravo východ do parkovacieho domu Parkhaus 4. Asi v polovici východu uvidíte ešte ďalší východ do Parkhaus 4, ktorý vedie k pokladniam s personálom, nachádzajúcim sa na podlaží Ebene 0. Všímajte si navádzací systém.

  Parkplatz C

  Ak Vaše auto stojí na tomto parkovisku, choďte podľa navádzacieho systému smerom k park. domu Parkhaus 4 cez  prechod k tunelu pre cestujúcich na podlaží  Ebene -1.

  Pokračujte tunelom popri východoch k park. domu Parkhaus 4 a sledujte navádzací systém smerom k parkovisku "Parkplatz C". Na konci tunela použite schody alebo výťah a vyjdite von. Parkovisko sa nachádza na ľavej strane. Prejdite na druhú stranu cesty.   

  Zaplatiť za parkovací lístok

  Zaplatiť za parkovací lístok, ktorý ste si prevzali pri vchode na parkovisko alebo do parkovacieho domu môžete pri pokladničných automatoch v parkovacích domoch, pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorený nonstop) alebo priamo pri výjazdových stĺpoch, kreditnými kartami(American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakúskymi bankomatovými kartami ako aj prostredníctvom parkovacích kariet.Cenník všetkých možností parkovania nájdete na našom prehľade parkovacích cien.

  Stanovisko taxíkov nájdete hneď pred príletovou halou. Použite pravý východ z príletovej haly.

  Ak vchádzate do príletovej haly cez automatické dvere vedúce z haly pre výdaj batožiny, je pult označený ako "City Transfer " vľavo od Vás.

  Autobusová stanica sa nachádza priamo pred príletovou halou.

   

  Autobusové nástupištia pred príletovou halou

  Ak cestujete v rámci skupiny a musíte sa dostať ku charterovémnu autobusu, po východe z príletovej haly sa držte vľavo a podľa navádzacieho systému choďte  smerom ku charterovému autobusu a parkovaciemu domu Parkhaus 4, pričom zídete na podlažie Ebene -1 a tam použijete tunel pre cestujúcich, ktorý je po pravej strane. Tunelom budete prechádzať popri východoch k železničným nástupištiam ÖBB a City Airport Train. Pokračujte tunelom ďalej, približne v polovici tunela je východ označený ako "Parkhaus 4-Busdeck", ktorý použijete a na podlaží Ebene 0 nájdete parkovacie miesto Vášho charterového autobusu. Prosíme Vás, aby ste si všímali navádzací systém letiska.

  Keď prídete z haly na výdaj batožiny do príletovej haly, držte sa vpravo. Použite východ na úroveň -1 na železničnú stanicu a sledujte tabule značenia. Priehradka spoločnosti ÖBB na zakúpenie cestovných lístkov sa takisto nachádza v príletovej hale hneď pri východe na úroveň -1. Automaty na zakúpenie cestovných lístkov nájdete v príletovej hale, pasážach vedúcich k nástupištiam a na nástupištiach. Cesta z príletovej haly k nástupištiam je bezbariérová, vybavená rampami a výťahmi. 

  "Car rental center" sa nachádza v parkovacom dome Parkhaus 4. Po východe z príletovej haly sa držte vľavo a podľa navádzacieho systému choďte  smerom ku  "Car rental center" (Autovermietung) a parkovaciemu domu Parkhaus 4, pričom zídete na podlažie Ebene -1 a tam použijete tunel pre cestujúcich, ktorý je po pravej strane. Tunelom budete prechádzať popri východoch k železničným nástupištiam ÖBB a City Airport Train. Pokračujte tunelom ďalej a po pár metroch uvidíte východ do park. domu Parkhaus 4 a k autopožičovni. Prosíme Vás, aby ste si všímali navádzací systém letiska.

 • Step 1
  Nahlásiť potrebu asistencie

  Vaše potreby a požiadavky nahláste vašej cestovnej kancelárii alebo leteckej spoločnosti najneskôr 48 hodín pred plánovaým odletom, aby sme pre vás mohli zabezpečiť asistenčný servis. Posúďte sami stupeň obmedzenia vašej mobility a nahláste ho už pri rezervácii vášho letu. Platí nasledujúca medzinárodná šesťstupňová klasifikácia:

  Stupeň mobility

  Posúdenie

  WCHR (wheelchair - ramp)

  Pasažier môže prejsť kratšiu vzdialenosť a stúpať po schodoch. Dokáže sa samostatne pohybovať po kabíne a zvláda výstup po schodoch do lietadla. Je potrebné sprevádzať ho ku/ od lietadla.

  WCHS (wheelchair - steps)

  Pasažier nedokáže výjsť po schodoch k lietadlu/ z lietadla, ale sa vie samostatne pohybovať v kabíne.

  WCHC (wheelchair - cabin seat)

  Pasažier je kompletne imobilný a k jeho sedadlu v kabíne musí byť prevezený a odtiaľ vyzdvihnutý.

  STCR (stretcher)

  Pasažier musí byť transportovaný v ľahu.

  DEAF

  Pasažier so sluchovým alebo sluchovým a rečovým postihnutím.

  BLND

  Pasažier so zrakovým postihnutím.

 • Step 2
  Asistenčný servis (Mobilitätsservice)

  Personál asistenčného servisu Vás príde vyzdvihnúť z lietadla a privezie Vás k pultu asist. servisu v príletovej hale. Osoba, ktorá Vás príde vyzdvihnúť  na letisko, môže po predložení preukazu podľa §29b StVO alebo preukazu EU pre osoby s obmedzenou mobilitou pri vchode pre linkové autobusy a diplomatov bezplatne prejsť až pred príletovú halu. Vjazd je hneď vedľa vjazdu pre taxíky.