ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Stredisko Medical Center sa presťahovalo!
Nová lokalita: terminál 1, pasáž (úroveň 1) oproti lekárne

Ambulancia slúži ako miesto prvého kontaktu v akútnych a núdzových prípadoch, ako aj na potreby ošetrenia vyskytujúce sa v letovej prevádzke.

Túto službu môžu využívať zamestnanci, pasažieri a návštevníci.

Kde: terminál 1, pasáž (úroveň 1) oproti lekárne.

Otváracie hodiny: od 07:00 do 19:00 hod.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE A PORADENSTVO

Pre naliehavé prípady má Letisko Viedeň k dispozícii dohromady 32 defibrilátorov. Z toho sú 2 profesionálne prístroje v stredisku Medical Center a 30 defibrilátorov pre laické poskytovanie prvej pomoci (automatické externé defibrilátory) v pobočke.

Myslite na svoje zdravie a využite nasledujúce služby nášho strediska Medical Center.

OČKOVANIA

Každú cestu do exotickej krajiny by ste si mali dôkladne naplánovať a informovať sa o rôznych medicínskych preventívnych opatreniach.

Informujte sa 6 až 8 týždňov pred cestou o odporúčaných a zákonom stanovených očkovaniach určených pre svoju cieľovú krajinu. Naše zdravotné stredisko Medical Center ponúka možnosť očkovania, aby ste sa vyhli infekciám a znížili riziko ochorenia.

Splníte tak predpisy, resp. odporúčania daných krajín. Ceny očkovania môžete zistiť v zdravotnom stredisku letiska Medical Center na telefónnom čísle uvedenom vyššie.

Prineste si so sebou očkovací preukaz a podpísaný informačný list o očkovaniach!!!
Vrátane 1 hodiny parkovania zadarmo.

Dostupné očkovacie látky v stredisku Medical Center PROTI:

 • žltej zimnici,

 • týfuse,

 • besnote,

 • hepatitíde A a B (aj pre deti),

 • malárii,

 • kliešťovej encefalitíde,

 • chrípke,

 • kombinované očkovacie látky (diftéria, detská obrna, tetanus, čierny kašeľ),

 • meningokokom,

 • japonskej encefalitíde B (zistite si telefonicky, či je očkovacia látka na sklade).

PROFYLAXIA MALÁRIE

Lieky určené ako profylaxia malárie a ochrana pred uštipnutím (sprej) na pokožku a oblečenie.

PROFYLAXIA TROMBÓZY

Pri dlhotrvajúcich cestách môže vzniknúť pre nedostatok pohybu takzvaná trombóza cestovateľov.

K dôležitým preventívnym opatreniam patrí:

 • dostatočný prísun tekutín,

 • cviky s končatinami na lepšie prekrvenie,

 • nosenie kompresívnych pančúch.

Obzvlášť ohrozenou skupinou sú tehotné ženy a osoby s ochoreniami žíl, ktoré by mali pri dlhších cestách v určitých prípadoch dostať po dohode s lekárom dávku heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou.

Máte možnosť získať lieky proti vzniku trombózy aj na spiatočnú cestu.

SLUŽBY NA LETISKU VIEDEŇ

Na Letisko Viedeň nájdete okrem toho  lekáreň a dokonca aj  stomatológa.