Bezpečnostná kontrola

Skôr než vstúpite do časti svojej odletovej brány (gate), podrobíte sa bezpečnostnej kontrole, pri ktorej sa kontroluje, či pasažieri nemajú zakázané predmety alebo či sa tieto nenachádzajú v príručnej batožine.

VŠEOBECNÝ POSTUP

 • Dodržiavajte bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa príručnej batožiny, ako aj zoznam zakázaných predmetov.
 • Každý pasažier si musí pred prechodom cez rámový detektor kovov odložiť vrchné oblečenie a všetky predmety, ktoré má pri sebe, najmä kovové predmety.
 • V prípade spustenia poplachu si treba vyzuť topánky a podrobiť sa kontrole röntgenovým zariadením.
 • Okrem toho sa v takomto prípade môže vykonať prostredníctvom špeciálnych testovacích pásikov detekcia stôp výbušnín na dlaniach, opasku a topánkach.

Nevyhnutné dodatočné informácie pasažierov zamestnancom bezpečnostnej kontroly

 • Informujte zamestnancov bezpečnostnej kontroly v prípade, že máte voperovaný kardiostimulátor. V takomto prípade nesmiete prejsť cez rámový detektor kovov, ale podrobíte sa ručnej prehliadke.
 • Pasažieri s implantátmi, ako sú umelé bedrové kĺby alebo kolenné náhrady sa po prechode cez rámový detektor kovov takisto podrobia ručnej prehliadke.

NÁHODNÉ KONTROLY

Pri prechode cez rámový detektor kovov sa môže spustiť náhodný poplach, ktorý bez toho, aby ste pri sebe mali kovové predmety, vedie k ručnej prehliadke.

KONTROLA RÖNTGENOVÝM ZARIADENÍM

Všetky predmety a batožinu, ktoré máte pri sebe, sa musia podrobiť kontrole röntgenovým zariadením. Elektronické prístroje, ako je notebook a tablet treba pred presvietením odstrániť z príručnej batožiny a nechať presvietiť samostatne.

V prípade pochybností sa pomocou testovacích pásikov kontroluje vnútro aj vonkajšok príručnej batožiny a elektronických prístrojov na prítomnosť výbušných látok. Vaše elektronické prístroje možno prípadne skontrolovať ručnou prehliadkou, či neobsahuje stopy po manipulácii s výbušnými látkami.
BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY

TEKUTINY

Tekutiny si môžete vziať so sebou len v nádobách s max. objemom 100 ml, uzatvorené v plastovom vrecku s kapacitou 1 l. Toto plastové vrecko treba predložiť pri bezpečnostnej kontrole.

To, za akých podmienok si na palubu môžete so sebou vziať detskú výživu, detskú fľašku, tekuté lieky alebo podobné látky nájdete v Zozname povolených predmetov. Informujte sa včas pred odletom.

ZVIERATÁ

Podľa nariadenia EÚ musia aj spolucestujúce zvieratá pred odletom prejsť cez samostatný skener určený pre zvieratá. Informujte sa včas pred nástupom na cestu o zvyčajnom postupe kontroly.

SCHENGENSKÝ PRIESTOR

Ak cestujete do krajiny, ktorá patrí do schengenského priestoru, odoberte sa k odletovým bránam (gates) B31 - B42, C31 - C75 alebo bránam F01 - F37 na centrálne bezpečnostné kontroly.

PRÍRUČNÁ BATOŽINA

Vezmite do úvahy povolenú veľkosť príručnej batožiny. Neexistuje medzinárodná norma upravujúca veľkosť a rozmery príručnej batožiny. Hmotnosť a rozmery sa môžu líšiť v závislosti od leteckej spoločnosti, triedy a trasy. V prípade leteckej spoločnosti Austrian Airlines je maximálna veľkosť príručnej batožiny 55 cm x 40 cm x 23 cm.

Informujte sa včas o tom, čo si smiete so sebou vziať na palubu lietadla. Okrem toho treba dodržiavať bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa príručnej batožiny a Zoznam zakázaných predmetov. Na zozname zakázaných predmetov nájdete uvedené príklady. Podobné predmety, ktoré by takisto mohli spôsobiť zranenie, sú v príručnej batožine zakázané.

ZMENENÉ USTANOVENIA O TEKUTINÁCH

Od januára 2014 sa všetky tekutiny zakúpené v duty-free obchodoch na letiskách alebo v leteckých spoločnostiach na celom svete (aj vtedy, keď je ich objem väčší ako 100 ml) môžu prepravovať v príručnej batožine. Pre tekutiny, ktoré neboli zakúpené v duty-free obchode, platia doterajšie predpisy bezo zmien. Viac informácií týkajúcich sa tekutín v príručnej batožine získate tu.

KTORÉ TEKUTINY MOŽNO PREPRAVOVAŤ V PRÍRUČNEJ BATOŽINE BEZ TECHNICKEJ KONTROLY?

Nádoba s maximálnym objemom 100 ml (alebo menšia) naplnená bezpečnou tekutinou, uschovaná v priehľadnom uzatvárateľnom plastovom vrecku s maximálnou kapacitou 1 l.
Medicínske výrobky v nádobe s maximálnym objemom do 100 ml, pokiaľ tieto potrebuje na ceste osoba, ktorá ich prepravuje. Detská výživa v nádobe s maximálnym objemom do 100 ml, diétna výživa v nádobe s maximálnym objemom 100 ml, pokiaľ tieto potrebuje na ceste osoba, ktorá ich prepravuje.
Nákupy z priestorov s obchodmi na Letisku Viedeň, ktoré sa nachádzajú v priestoroch po absolvovaní kontroly palubných lístkov, pokiaľ:
 • tieto boli zabalené do špeciálneho bezpečného vrecka (STEB - Security Tamper Evident Bag),
 • sa v nich nachádza originálny doklad o zakúpení,
 • vrecko nebolo porušené, otvorené a nikto s ním nemanipuloval.

Vezmite na vedomie, že tieto nákupy môžu byť predmetom náhodnej technickej kontroly.

KTORÉ TEKUTINY NESMIEM PREPRAVOVAŤ V PRÍRUČNEJ BATOŽINE?

V zásade všetky tekutiny, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom odseku.

Tekutiny, ktoré nie sú nebezpečné a objem nádoby prekročí 100 ml a nie sú tovarom zakúpeným v obchodoch v rámci letiska opísaným hore, možno prepravovať výlučne po registrácii (check-in) v nadrozmernej batožine.
Aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť všetkých pasažierov a bolo možné vylúčiť nedorozumenia v kabíne lietadla počas letu, prijala EÚ v roku 2010 nariadenie, ktoré jasne určuje, aké predmety sa nesmú vziať do zabezpečeného priestoru, teda do priestoru letiska, ktorý podlieha osobitnej ochrane.

Keďže sú však všetky tieto predmety vaším majetkom, smiete sa, samozrejme, sami rozhodnúť o tom, aké opatrenia prijmete, ak boli tieto predmety na bezpečnostnej kontrole odmietnuté. Služba VIAS vám ponúka rôzne riešenia.

Svoje predmety si môžete až do svojho návratu uschovať u nás alebo si ich môžete nechať poslať na požadovanú adresu, pokiaľ sa tieto predmety budú dať umiestniť v obálke s veľkosťou A4. Ak si však aj napriek tomu želáte vziať svoje predmety so sebou, radi vám pomôžeme pri dodatočnej registrácii (check-in) vo vašej leteckej spoločnosti.

Okrem zákonov EÚ treba dodržiavať aj národné zákony.

Z tohto dôvodu sú
 • zbrane akéhokoľvek druhu,
 • munícia akéhokoľvek druhu,
 • vojenský materiál akéhokoľvek druhu,
 • strelivo a výbušniny akéhokoľvek druhu
v súlade s rakúskym zákonom o leteckej bezpečnosti zakázané. Ak sa vo vašej príručnej batožine nájdu podobné predmety, bude treba okamžite upovedomiť políciu.
Ako pomoc v prípade reklamácií pri bezpečnostnej kontrole ponúka letisko na mieste „pult okamžitých služieb“. Získate tam individuálne poradenstvo prostredníctvom zamestnanca letiska, ak počas bezpečnostnej kontroly vznikne potreba nájsť riešenie. „Pulty okamžitých služieb“ sú zriadené pri bezpečnostných kontrolách v termináli 3, pri odletových bránach (gates) D v časti východ, ako aj pri odletových bránach (gates) B v časti západ. V prípade podnetov a kritiky priebehu vybavovania kontroly máte k  dispozícii „pracovisko ombudsmana pre bezpečnosť a bezpečnostnú kontrolu». Pracovisko ombudsmana môžete zastihnúť pri „pulte okamžitých služieb“, ako aj prostredníctvom e-mailu ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com

NOVÉ OD 1. SEPTEMBRA 2015: DETEKCIA VÝBUŠNÍN

Od 1. septembra 2015 platia rozšírené bezpečnostné predpisy Európskej Komisie týkajúce sa detekcie výbušnín na európskych letiskách a tým aj na Letisku Viedeň.
Vykonávajú sa náhodné kontroly pomocou takzvaných zariadení na stopovú detekciu výbušnín (Explosive Trace Detection, ETD). Počas známych bezpečnostných kontrol sa pomocou špeciálnych testovacích pásikov odoberú pasažierom vzorky z pásu/opasku a mobilného telefónu, palubného lístka, cestovného pasu atď., ako aj príručnej batožiny a elektronických prístrojov. Následná chemická analýza pásika priamo na mieste poskytne dôkazy o stopách výbušných látok. V prípade podozrenia sa vykoná dodatočná technická kontrola. Ak sa pri nej podozrenie nevyvráti, nasleduje rozhovor dotknutého pasažiera s políciou.

Všetky informácie týkajúce sa bezpečnostných kontrol nájdete na domovskej stránke Spolkového ministerstva vnútra www.bmi.gv.at.

Otázky a podnety píšte na e-mail ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.