SLUŽBY TÝKAJÚCE SA BATOŽINY

Na Letisku Viedeň máte k dispozícii dve strediská „Baggage Service Center”

Strediská Baggage Service Center sa nachádzajú v miestach registrácie (check-in) terminálu 1 a terminálu 3.

Otváracie hodiny: Terminál 1 a 3 denne od 00:00 do 24:00 hod.

E-mail: gepaeckaufbewahrung@viennaairport.com


K DISPOZÍCII MÁTE NASLEDUJÚCE SLUŽBY:


SLUŽBY TÝKAJÚCE SA BATOŽINY NA LETISKU VIEDEŇ
Ak musíte jednotlivé kusy batožiny z bezpečnostných dôvodov ponechať na letisku alebo si chcete „bezstarostne“ vychutnávať ponuky mesta Viedeň, potom ste u nás správne.

Jednoducho u nás odovzdáte svoju batožinu. Maximálne obdobie uschovania batožiny je 6 mesiacov.

Poplatky:

  • Batožina: € 4,- za kalendárny deň a jeden kus batožiny;
  • Nadrozmerná batožina: € 8,- za kalendárny deň a nadrozmernú batožinu
V časti určenej na úschovu batožiny majú hostia k dispozícii bezpečnostné schránky na úschovu rôznych papierov, kľúčov a pod. predmetov, ktoré na ceste nebudú potrebovať. Na želanie v nich možno uložiť dokumenty aj pre iné osoby, ktoré musí menovite uviesť osoba, ktorá veci ukladá do schránky.

Poplatok: € 6,- za kalendárny deň

Uschovávať sa nesmú:

  • zbrane,
  • výbušné, horľavé a iné nebezpečné materiály,
  • ako aj rýchlo sa kaziace alebo zapáchajúce predmety.
Ak sa vám nechce naťahovať s kufrom, nechajte to jednoducho na nás. Služba nosiča vám môže byť nápomocná.

O služby nosiča možno požiadať prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy, min. však 72 hodín pred odletom services@viennaairport.com.

Alebo si službu zarezervujte priamo v našom internetovom obchode.

Poplatok za nosiča: Minimálna paušálna suma € 15,- (zahŕňajúca max. 5 kusov batožiny), každý ďalší kus batožiny € 3,-
Na úschovu oblečenia ponúkame šatňovú službu. Za jeden kus oblečenia sa považuje:
  • 1 bunda alebo kabát,
  • topánky,
  • pokrývka hlavy,
  • rukavice a šál.
Poplatok: € 2,- za kalendárny deň a jeden kus oblečenia
Vašu batožinu zabalíme do bezpečnostnej fólie, ktorá vašu batožinu ochráni pred poškodením, vlhkosťou a krádežou obsahu. Túto službu máte k dispozícii v obidvoch strediskách Baggage Corner v termináli 1 a termináli 3.

Poplatok: € 12,- za kus
Cestujete s bicyklom na dovolenku a chcete ho ochrániť? V takom prípade ste u nás správne. Kartón na bicykel možno použiť na bezpečnú a stabilnú prepravu celého bicykla. Chceli by sme vás upozorniť na to, že prepravu bicykla vždy treba nahlásiť v príslušnej leteckej spoločnosti.

Poplatok: € 35,- za kus