Ako niekoho odviezť na Letisko Viedeň

SITUÁCIA
 • Step 1
  Cesta na Letisko Viedeň

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Súradnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 • Step 2
  Správne parkovisko (Odletové podlažie)

  Ak je to možné, informujte sa ešte pred príchodom na letisko, do ktorej zóny check-in sa osoba, ktorú privážate na letisko musí dosta! Pomôckou Vám môže by Check-in Finder.
  Uschovanie parkovacieho lístka

  Pri vjazde do parkovacieho domu alebo na parkovisko obdržíte parkovací  lístok. Prosíme Vás, aby ste tento parkovací lístok až do opustenia parkoviska dobre uschovali. Cenník všetkých možností parkovania nájdete na našom prehľade parkovacích cien.Zaplatiť môžete pri pokladničných automatoch v parkovacích domoch, pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorený nonstop) alebo priamo pri výjazdových stĺpoch, kreditnými kartami(American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakúskymi bankomatovými kartami ako aj prostredníctvom parkovacích kariet.

 • Step 3
  Spoloèné èakanie pred odletom na letisku

  S Vašimi najbližšími môžete poèka na ich odlet v zóne prístupnej aj pre návštevníkov letiska a to v poèetných kaviaròach a reštauráciách. Èas môžete využi aj malými nákupmi priamo na letisku. V prípade otázok sa prosím obráťte na naších spolupracovníkov pri informaèných pultoch v Termináli 3 alebo Termináli 1. Ak máte viac èasu, môžete navštívi Návštevnícku terasu, z ktorej si urèite vychutnáte zaujímavý poh¾ad na štartujúce a pristávajúce lietadlá. Návštevnícka terasa je otvorená od 15. marca do  15. novembra denne od  10.00 do 20.00 hod. a nájdete ju v Termináli 3. Prístup k nej je možný vý ahom cez podlažie Ebene 3.

 • Step 1
  Cesta na Letisko Viedeň

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Súradnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 • Step 2
  Správne parkovisko (drop-off zóny na odletovom podlaží)

  Využite tzv. drop-off bezbarérové parkovacie miesta pred všetkými zónami Check-in kde môže osoba, ktorú ste priviezli, vystúpi. Pred Terminálmi 1 / 1A / 2 sú k dispozícii celkovo tri miesta a pred Terminálom 3 taktiež tri miesta na parkovanie.

 • Step 3
  Mobilitätsservice nájdete v Termináli 3

  Na odletovom podlaží prejdite k pultu asistenèného servisu (Mobilitätsservice) v zóne Check-in 3, alebo k vybavovaciemu pultu Vašej leteckej spoloènosti.