Autobusová spojení

Due to the current situation there are currently restrictions and changes to the timetables in regular bus operation. For current timetable information, we recommend contacting the respective bus company directly.


Zastávky autobusù v areálu letištì naleznete pomocí našeho plánu letištì.

Oblastní autobus

Vienna Airport Lines (poštovní autobus) spojuje letištì Vídeò s dùležitými vídeòskými dopravními uzly.

Vzoru Vienna Airport Lines jsou propojeny všechny linky metra ve Vídni. Půlhodinové spojení s vídeňským letištěm jsou nabízeny Wien Westbahnhof s Wien Hauptbahnhof. Od pondìlí do nedìle v kteroukoli denní dobu se za pouhých 20 minut dostanete do centra Vídnì (Morzinplatz/Schwedenplatz).

Následující tabulka slouží jako pøehled významných regionálních autobusových spojení.

Autobusová spojení

Autobusová linka

Doba

Jízdní øád

Vídeò Morzinplatz/Schwedenplatz

Vienna Airport Lines

20 min.

Jízdní øád

Vídeò Donauzentrum (via VIC)

Vienna Airport Lines

40 min.

Jízdní øád

Vídeò Westbahnhof (via Hauptbahnhof)

Vienna Airport Lines

40 min.

Jízdní øád

Vídeò Erdberg (VIB)

AirLiner

15 min.

suspended

Graz (via Pinggau)

Dr. Richard / FlixBus

2h 40 min.

Jízdní øád

Münchendorf (via Fischamend)

Poštovní autobus

50 min.

Jízdní øád

Ebreichsdorf (via Gramatneusiedl)

Poštovní autobus

73 min.

Jízdní øád

Neusiedl a. See (via Bruck/Leitha)

Poštovní autobus

70 min.

Jízdní øád

Jízdné (obyèejné): od 8,-- EUR pro vídeòské autobusy

Mezinárodní autobus

Autobusové spoje z Letištì Vídeò do destinací na Slovensku, v Maïarsku, v Èeské republice a Rumunsko vyètete z následující tabulky.

Zemì

Destinace

Autobusová linka

Jízdní øád

Chorvatsko

Zagreb

Nomago

Jízdní øád

Èeská republika

Brno, Praha

RegioJet

Jízdní øád

Èeská republika

Brno

GepardExpress

Jízdní øád

Maïarsko

Budapest, Györ

FlixBus

Jízdní øád

Maïarsko

Budapest

RegioJet

Jízdní øád

Německo

Munich

Nomago

Jízdní øád

Polsko

Krakow

FlixBus

Jízdní øád

Polsko

Przemysl

FlixBus

Jízdní øád

Polsko

Wroclaw

FlixBus

Jízdní øád

Rumunsko

Sibiu

FlixBus

Jízdní øád

Slovensko

Bratislava

Slovak Lines

Jízdní øád

Slovensko

Bratislava

FlixBus

Jízdní øád

Slovensko

Bratislava

RegioJet

Jízdní øád

Slovinsko

Ljubljana

FlixBus

Jízdní øád

Slovinsko

Ljubljana

Nomago

Jízdní øád