PŘILÉTAJÍCÍ CESTUJÍCÍ

SITUACE
 • Step 1
  Řiďte se orientačními tabulkami „Ausgang" (Východ) nebo „Gepäckausgabe" (Výdej zavazadel)

  Poté, co jste opustili letadlo, se řiďte orientačními tabulkami „Ausgang" (Východ) nebo „Gepäckausgabe" (Výdej zavazadel).

 • Step 2
  Výdej zavazadel

  Na monitorech na začátku haly pro výdej zavazadel najdete informace, na kterém z přepravních pásů Vám bude zavazadlo vydáno. Vydejte se k němu a své zavazadlo si odeberte.

 • Step 3
  Celní kontrola

  U východu z haly pro výdej zavazadel (střed haly) se nachází celní kontrola. Nemáte-li nic k proclení, použijte zeleně označený východ.

  Pokud jste si během cesty zakoupili nějaké zboží, musíte ho při vstupu do Rakouska deklarovat. V tomto případě použijte laskavě červeně označený východ, aby mohla být řádně provedena celní kontrola.

  Konkrétně smí mít s sebou jedna osoba při příjezdu ze zemí mimo EU bezcelně následující zboží, v závislosti na množství:

  Bezcelní limit pro zboží v hodnotě do 430 EUR

   

  200 kusů cigaret

  nebo

  50 kusů doutníků

  nebo

  100 kusů cigarillos

  nebo

  250 gramů tabáku,

  příp.

  odpovídající kombinace položek

  a

  4 l vína

  a

  1 l lihovin s obsahem alkoholu více než 22%

  nebo

  2 l lihovin/ aperitiv s obsahem alkoholu

  méně

  než 22% nebo 2 l šampaňského / sektu / likérového vína

  příp.

  odpovídající kombinace položek

  Pro ostatní zboží platí předepsaná hodnota max. 430 EUR/osobu a pro cestující do 15 let 150 EUR/osobu (430 EUR platí jen pro cestující letadlem, na pozemní komunikaci činí bezcelní hodnota 300 EUR). Předepsané hodnoty pro alkoholické nápoje a tabákové zboží platí pro osoby starší 17 let.

  U více cestujících se nesmí povolené hodnoty sčítat. Není tedy např. možné, abyste ve dvou bezcelně přivezli zboží v hodnotě 860 EUR.

 • Step 4
  Příletová hala

  Z haly pro výdej zavazadel se dostanete za celním prostorem dvěma posuvnými dveřmi přímo do příletové haly.

  V příletové hale máte ještě možnost zakoupit například květiny jako dárek na přivítanou nebo si po dlouhé cestě příjemně odpočinout u kávy v některé z našich kaváren či restaurací. Využijte příležitost k drobným nákupům v supermarketu, drogerii či obchodu s novinami, časopisy nebo knihami přímo na místě. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na naše ochotné pracovníky u informační letištní přepážky proti restauraci Mc Donalds v příletové hale. Máte-li dostatek času, zajděte alespoň krátce na naši návštěvnickou terasu a vychutnejte si úžasný výhled na odbavovací plochu. Vyhlídková terasa má otevřeno od 15. března do 15. listopadu denně od 10:00 do 20:00 hodin a nachází se v prostoru check-in 3. Dostanete se k ní výtahem ze 3. patra.

 • Sep 5
  Parkovací garáže 3

  Zaparkovali jste v parkovacích garážích 3? V tomto případě odejdete z příletové haly jedním z východů a dále se budete řídit podle navigačních tabulí ve směru check-in 1 a parkovací garáže 3 (Parkhaus 3).

  Parkovací garáže 4

  Pokud jste své vozidlo zaparkovali v parkovacích garážích 4, držte se vlevo a sledujte navigační informační tabule směrem k parkovacím garážím 4 (Parkhaus 4). Navigační systém Vás zavede do podlaží -1 k chráněnému tunelu pro cestující.

  Poté, co dorazíte do podlaží -1, se držte vpravo a vydejte se tunelem. Ten Vás zavede k odbočce k nástupišti ÖBB a City Airport Train. Pokračujte tunelem dál. Již po pár metrech se vpravo nachází přístup do parkovacích garáží 4. Asi v polovině chodby se nachází další přístup k parkovacím garážím 4, který Vás zavede přímo k pokladní přepážce s osobní obsluhou na 0. podlaží. Řiďte se stále navigačním systémem.
   

  Parkoviště C

  Pokud jste vůz odstavili na parkovišti C, vydejte se po informačních tabulích směrem k parkovacím garážím 4 odbočkou k tunelu pro cestující na podlaží -1.

  Jděte tunelem kolem parkovacích garáží 4 a sledujte navigační systém směrem k parkovišti C. Na konci tunelu použijte výtah nebo schody do venkovního prostoru. Parkoviště C je nyní na levé straně. Abyste se k němu dostali, musíte nyní přejít přes ulici.

  Zaplaťte parkovací lístek

  Parkovací lístek, který jste obdrželi při vjezdu na parkoviště nebo do parkovacích garáží, nyní můžete zaplatit buď u některého z pokladních automatů na příslušném parkovišti, u pokladní přepážky v parkovací garáži 4 (otevřeno 24 hodin denně) nebo také přímo u výjezdu pomocí kreditní karty (American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakouské bankovní karty nebo parkovací karty. Ceny za použití různých parkovacích možností najdete v našem sazebníku parkovného.

  Stanovišti taxíků najdete přímo před příletovou halou. Použijte prosím pravý východ z příletové haly.

  Přepážku City Transfer najdete, jakmile opustíte halu pro výdej zavazadel, v příletové hale na levé straně.

  Autobusové nádraží naleznete hned před příletovou halou. Použijte jeden z východů z příletové haly.
   

   

  Autobusové zastávky před příletovou halou

  Pokud cestujete se skupinou a potřebujete se dostat k charterovému autobusu, držte se prosím vlevo, sledujte navigační systém s tabulemi „Charterbus" a „Parkhaus 4“ (parkovací garáže) a použijte odbočku do podlaží -1 k chráněnému tunelu pro cestující. Poté, co dorazíte do podlaží -1, se držte vpravo a vydejte se tunelem. Ten Vás zavede k odbočce k nástupišti ÖBB a City Airport Train. Pokračujte tunelem dál. Zhruba v polovině tunelu se nachází vstup do parkovacích garáží 4, a to do patra pro autobusy (Parkhaus 4-Busdeck), kde najdete v 0. podlaží plochu pro charterové autobusy. Řiďte se stále navigačním systémem.

  Poté, co projdete halou pro výdej zavazadel do příletové haly, držte se vpravo. Použijte odchod do podlaží -1 k nádraží a sledujte značení navigačního systému. Přepážka jízdenek ÖBB se nachází rovněž v příletové hale přímo u odchodu na podlaží -1. Prodejní automaty jízdenek lze nalézt jak v příletové hale, tak cestou na nástupiště i přímo na nich. Cesta z příletové haly na nástupiště je bezbariérová a vybavená rampami a výtahy.

  Půjčovna aut se nachází v parkovací garáži 4. Držte se prosím vlevo, sledujte navigační systém s tabulemi Car rental (půjčovna aut) a Parkhaus 4 (parkovací garáže) a použijte odbočku na podlaží -1 k chráněnému tunelu pro cestující. Poté, co dorazíte do podlaží -1, se držte vpravo a vydejte se tunelem. Ten Vás zavede k odbočce k nástupišti ÖBB a City Airport Train. Pokračujte tunelem dál. Již po pár metrech se vpravo nachází přístup do parkovacích garáží 4 i k půjčovně aut (Car rental). Řiďte se stále navigačním systémem.

 • Step 1
  Ohlaste potřebu asistenční služby

  Nahlaste prosím své letecké společnosti potřebu asistenční služby nejméně 48 hodin před odletem, aby mohla být pomoc bezpečně zajištěna. Uveďte laskavě, do jaké míry je Vaše pohyblivost omezena. Platí 6 mezinárodních stupňů sebehodnocení:

  Stupeň pohyblivosti

  Sebehodnocení

  WCHR (wheelchair - ramp)

  Cestující může ujít krátké vzdálenosti a chodit po schodech. V kabině se může sám pohybovat a zvládne absolvovat schody do letadla sám. Pomoc je potřeba k letadlu / od letadla.

  WCHS (wheelchair - steps)

  Cestující nezvládne vyjít/sejít schody z/do letadla, v kabině se ale může samostatně pohybovat.

  WCHC (wheelchair - cabin seat)

  Cestující je kompletně imobilní a musí být dopraven na sedadlo, příp. tam musí být zase vyzvednut.

  STCR (stretcher)

  Cestující musí být transportován vleže.

  DEAF

  Cestující se sluchovým nebo sluchovým a řečovým postižením.

  BLND

  Cestující se zrakovým postižením.

 • Step 2

  Asistenční služba (Mobilitätsservice) Vás vyzvedne

  Náš personál Vás dopraví od letadla až k přepážce asistenční služby (Mobilitätsservice) v příletové hale.