ZTRÁTY A NÁLEZY

FONDOVÝ ÚØAD SE SOUÈASNÌ OTEVØÍ PRO VÁS OD PONDÌLÍ DO Nedele, 8:00 - 18:00

Ak ste stratili urèitý predmet v termináloch, v areáli letiska (napr. v parkovacích domoch), vo vlaku CAT alebo v prichádzajúcich lietadlách, zaregistrujte tu svoje hlásenie o strate.

Statistiky potvrzují, že každá druhá zpráva o registrované ztrátě vede k úspěšné transakci a ztracenou položku lze vrátit jejímu majiteli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pokud jste ztratili nìjaké pøedmìty v terminálech, v areálu letištì (napø. v parkovacích garážích), v letadle po pøistání na vídeòském letišti nebo ve vlaku CAT, zašlete nám laskavì ihned zprávu o ztrátì. Pro cílené hledání je užiteèné poskytnout všechny relevantní informace o ztraceném pøedmìtu, jako je: znaèka, model, barva, materiál, typ (skoøepinové zavazadlo, taCka, plastová taška, ...), obsah, visaèka, samolepky atd.

Jakmile požadovaný pøedmìt nalezneme, budeme Vás informovat e-mailem, kdy a kde si mùžete nález vyzvednout.

Otevírací doba ztrát a nálezù: 8:00–18:00 hod

Pokud jste něco zapomněli v odlétajícím letadle, kontaktujte prosím cílové letiště. Možná Vám bude nápomocná i Vaše letecká společnost.

Kvůli podaným zavazadlům ztraceným během letu se prosím obraťte na svou leteckou společnost.

Fee List

Found Item

Basic fee (EUR)

Laptop, tablet


25,-

Wallet, mobile phone, camera, video cam and accessories, portable audio device (MP3, iPod), other electronic devices, stroller, suitcase and trolley, var. bags, travelbag,backpack, cash from 50 EUR up

20,-

Keys, wristwatch, jewellery, eReader (e.g. Kindle), scissors, var. knifes, tools, musical instruments

15,-

Passport, driver’s licence, registration certificate, identity card and documents, optical glasses, sunglasses, speakers, headphones, electronic accessories, skis and accessories, inline skates, skateboard, scooter, other sports goods

10,-

Coat, jacket, blazer, photos, photo album, smoking utensils, spirits, food, lighter, paper/plastic bags, cosmetics, filofax, calendar, bank books/securities

5,-

Umbrella, walking cane, crutch/walking frames, medical aids (wheel chair, rollator), toys, various clothing (head gear, shawl, belt, shoes, gloves, pullover, cardigan, trousers, blanket), stationary, book

2,50

EC card/ARM card, credit card, medications), miscellaneous (e.g. child seat)

Free of charge


  • From the 8th day (from documentation of find) a storage fee will be charged. Maximum charge for storage fee is up to the 30th storage day - maximum charge is 15 Euros.

  • When calculating the basic fee for multiple found items, only the item with the highest fee is calculated.

Example:​

Lost travel bag (20 € plus storage fee) with laptop (25 € plus storage fee), stored in Lost Property Office for 10 days.

  • Basic fee: 25 €

  • Storage fee (accrued from 8th day) 3 x 0,50 €: 1 ,50 €

  • Overall amount: 26,50 €

VYZVEDNUTÍ A ÚHRADA

Pokud Váš předmět obdržíme, existují různé možnosti jeho vyzvednutí a úhrady:

1. ZTRÁTY A NÁLEZY, TERMINÁL 1 / PODLAŽÍ 0

Svùj pøedmìt si mùžete vyzvednout u nás ve ztrátách a nálezech v terminálu 1 na 0. podlaží. Celkovou èástku pøíslušného poplatku mùžete uhradit v hotovosti nebo debetní/kreditní kartou pøímo u nás v kanceláøi ztrát a nálezù.  Vezmìte s sebou laskavì potvrzení o nalezení a platný úøední doklad totožnosti s fotografií.

Otevírací doba: 8:00–18:00 hod

2. ZASLÁNÍ KURÝRNÍ SLUŽBOU

Pokud si nemůžete předmět vyzvednout osobně, obraťte se na zasilatelskou a balicí službu „Mail Boxes Etc.“ A-2320 Schwechat nebo na Vámi vybranou kurýrní službu.

Kontaktní údaje na „Mail Boxes Etc.-Schwechat“:
E-mail:   Mbe0045@mbe.at

Vyzvednutí nalezených předmětů prostřednictvím kurýrní služby musí být zadáno a zaplaceno osobně majitelem.

Upozorňujeme Vás, že musíte celkovou částku příslušného poplatku uhradit předem bankovním převodem.Do poľa účel platby uveďte číslo faktúry, v opačnom prípade nebudeme vedieť vašu platbu priradiť. Všetky výdavky znáša objednávateľ. K dispozícii je aj platba kreditnou kartou.

Teprve po úspěšné platbě může být Váš předmět předán kurýrovi.

Často kladené dotazy (FAQ)

Pokud jste něco ztratili, podejte nejprve zprávu o ztrátě. Jakmile obdržíme předmět, který odpovídá Vašemu popisu, budeme Vás neprodleně informovat. Kromě toho obdržíte zprávu o aktuálním stavu nejpozději po 4 a 10 dnech. 

Do oblasti působnosti kanceláře ztrát a nálezů vídeňského letiště spadá celá oblast areálu letiště (např. parkovací budovy), terminály, letadla po přistání na vídeňském letišti a vlaky CAT.

Při ztrátě v letadle odlétajícím z Vídně se laskavě obraťte na svou  leteckou společnost  nebo příslušné cílové letiště.

Kvůli podaným zavazadlům ztraceným během letu se prosím obraťte na svou leteckou společnost.

Za nalezené předměty ve veřejné dopravě odpovídají příslušní provozovatelé.
Pokud jste ztratili nějaký předmět ve vlaku CAT nebo v letadle o jeho přistání ve Vídni, oznamte prosím tuto ztrátu online.

Pokud jste něco zapomněli v odlétajícím letadle, kontaktujte prosím cílové letiště. Možná Vám bude nápomocná i Vaše l etecká společnost.

Kvůli podaným zavazadlům ztraceným během letu se prosím obraťte na svou leteckou společnost.

Vyzvedávající osoba musí předložit potvrzení o nalezení a platný úřední doklad totožnosti s fotografií.

Za každý předmět je navíc nutno zaplatit poplatek.

Váš majetek může vyzvednout buď třetí osoba, nebo kurýr. V tomto případě se obraťte na zasilatelskou a balicí službu „Mail Boxes Etc.“ A-2320 Schwechat nebo na Vámi vybranou kurýrní službu.

Kontaktní údaje na „Mail Boxes Etc.“:
E-mail:  Mbe0045@mbe.at

Vyzvednutí nalezených předmětů prostřednictvím kurýrní služby musí být zadáno a zaplaceno osobně majitelem.

Při vyzvednutí třetí stranou je nutno předložit potvrzení o nalezení a platný úřední průkaz totožnosti s fotografií vyzvedávající osoby. 

Kvůli podaným zavazadlům ztraceným během letu se prosím obraťte na svou leteckou společnost.

Nalezené předměty, které nepodléhají zkáze, jsou u nás uloženy po dobu 12 měsíců.

Chcete-li si vyzdvihnout předmět z kanceláře ztrát a nálezů v terminálu 1 / podlaží 0, doporučujeme buď krátkodobé parkoviště K1 nebo parkovací budovu 3. Poplatky za využití parkoviště naleznete v našem  přehledu parkovného.

Můžete nás kontaktovat pomocí našeho online formuláře. Zanechte nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.