Zavazadla

V zájmu zajištění hladkého průběhu odletu byste se měli u příslušné letecké společnosti předem přesně informovat o přípustné hmotnosti zavazadel i o podrobnostech týkajících se bezplatného či nadměrného zavazadla nebo přepravy zvířat. Mezi informacemi o zavazadlech najdete i rady, které Vám mohou být před odevzdáním zavazadel k užitku. Upozorňujeme, že příruční zavazadlo musí zásadně sestávat pouze z jednoho kusu a musí být v souladu s bezpečnostními předpisy EU. Neexistuje žádný mezinárodní standard pro velikost nebo rozměry příručního zavazadla. Hmotnost a rozměry se mohou lišit v závislosti na letecké společnosti, třídě a trase. 

Pokud něco ztratíte, obraťte se na kancelář ztrát a nálezů nebo na přepážku Lost & Found na vídeňském letišti. 

Naše zavazadlové služby jsou Vám na letišti k dispozici dvěma zavazadlovými centry (Airport Services kancelář). Získáte tu rady týkající se úschovy zavazadel, celní evidence a dalších služeb. 

VAŠE ZAVAZADLA INFORMACE A TIPY

 • Označte své kufry zřetelně štítkem se jménem a adresou.

 • Cenné předměty, důležité dokumenty nebo léky si vezměte s sebou do příručního zavazadla!

 • Kufry uzamkněte! V případě potřeby použijte další pevný řemen nebo visací zámeček.

 • Odstraňte staré visačky z dřívějších cest – velké množství různých visaček může evidenční zavazadlový systém zmást a zvýšit riziko, že kufr nebude správně zařazen.

VAŠE ZAVAZADLA NA LETIŠTI VÍDEŇ
Podrobnosti týkající se bezplatných zavazadel najdete na letence nebo je zjistíte u své letecké společnosti.
Přeprava nadměrných zavazadel (např. surfovací prkno, hudební nástroje, kolo, skříňový kufr apod.) a také zvířat je akceptována, cenu zjistíte u své letecké společnosti.

Při přepravě nadměrných zavazadel, příp. větších zvířat musí proběhnout odbavení u přepážky pro nadměrná zavazadla.

O přesném postupu se prosím informujte u odbavovací přepážky (check-in).

Kočky a malé psy lze přepravovat také v příručním zavazadle. Informujte se prosím vždy včas předem u své  letecké společnosti a respektujte při tom předpisy týkající se ochrany zvířat a další zákonná ustanovení.
Do letadla lze vzít zásadně vždy jen jeden kus zavazadla. Protože neexistují žádné mezinárodní standardy týkající se velikosti, případně rozměrů příručního zavazadla, informujte se vždy u příslušné letecké společnosti

Podle nařízení EU je zakázáno brát do vyhrazeného bezpečnostního prostoru a na palubu řadu nebezpečných předmětů. Informujte se včas,  co se nesmí brát na palubu letadla a které  předměty jsou zakázány.
Chybí Vám po přistání zavazadlo? Obraťte se prosím na některou z přepážek ztrát a nálezů leteckých společností (Lost & Found) v hale pro výdej zavazadel.

Ztratili jste něco v letadle? Pokud jste ztratili nějaký předmět v terminálech, v areálu letiště (např. v parkovacích garážích), ve vlaku CAT nebo v letadle, které na našem letišti přistálo, zaregistrujte prosím zprávu o své ztrátě.
Nebezpečný náklad jsou takové předměty nebo látky, které mohou představovat potenciální riziko pro zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Pro přepravu tohoto druhu zboží platí zvláštní ustanovení. 

Podrobnosti o přepravních podmínkách najdete v tabulce IATA 2.3 A

Je to jen hrubý přehled. Detailnější přepravní podmínky jsou k nahlédnutí u příslušné letecké společnosti.

SLUŽBY V OBLASTI ZAVAZADEL

Na letišti Vídeň jsou Vám k dispozici dvě zavazadlová centra "Baggage Service Center”

Baggage Service Center se nacházejí v odbavovacích prostorách (check-in) v terminálu 1 a 3.

Otevírací doba: Terminál 1 a 3 denně od 00:00 do 24:00 hod.

K DISPOZICI JSOU VÁM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY


SLUŽBY V OBLASTI ZAVAZADEL NA LETIŠTI VÍDEŇ
Pokud si přejete z bezpečnostních důvodů zanechat svá zavazadla na letišti, případně si nalehko a bezstarostně užít nabídky města Vídně, jste u nás správně.

Jednoduše zde svá zavazadla odevzdejte. Maximální doba úschovy je 18 měsíců.

Poplatek:

 • Zavazadlo: 5,- EUR za kalendářní den a kus zavazadla;
 • Nadměrná zavazadla: 10,- EUR za kalendářní den a nadměrné zavazadlo
Našim hostům jsou v prostorách úschovy zavazadel k dispozici také bezpečnostní schránky pro uschování různých dokumentů, klíčů a podobně, které na svých cestách nebudete potřebovat. Na požádání lze dokumenty uschovat i pro vyzvednutí jinou osobou, jejíž jméno uložitel nahlásí.

Poplatek: 6,- EUR za kalendářní den

Do úschovy je zakázáno přijímat:

 • zbraně
 • výbušné, hořlavé a jiné nebezpečné látky
 • a rychle se kazící nebo zapáchající předměty
Nemáte-li chuť vláčet se s kufry, přenechte to jednoduše nám. Naše služba nosičů zavazadel je Vám k dispozici.

Nosiče zavazadel si můžete objednat na následující e-mailové adrese, minimálně však 72 hodin před odletem: services@viennaairport.com

Nebo si službu rovnou zajistěte v našem e-shopu.

Poplatek za nosiče: Minimální paušál 40,- EUR e-shop (zahrnuje max. 3 kusů zavazadel), každý další kus 3,50 EUR. Naklady na rezervace u nas na letizte 50,- EUR 
Pro uschování oblečení nabízíme šatnu. Jeden kus oblečení sestává z:
 • 1 bundy nebo kabátu
 • bot
 • pokrývky hlavy
 • rukavic a šály.
Poplatek: 2,- EUR za kalendářní den a kus oblečení
Vaše zavazadla zabalíme do bezpečnostní fólie, která je ochrání před poškozením, vlhkostí a krádeží jejich obsahu. Tato služba je Vám k dispozici v obou zavazadlových odděleních Baggage Corner v terminálu 1 a 3.

Poplatek: 15,- EUR za kus