Celní kontrola

Jakékoli zboží, které jste nakoupili během Vaší cesty, musíte při příjezdu do Rakouska proclít.

Jedna osoba smí při příjezdu ze zemí mimo EU mít s sebou bez poplatků následující zboží, v závislosti na množství:

Dárek z cesty v hodnotě do cca. € 430,--

 

200 kusů cigaret

nebo

50 kusů doutníků

nebo

100 kusů cigarillos

nebo

250 g tabáku

příp.

poměrné sestavení jednotlivých položek

a

4 l vína

a

1 l lihovin s obsahem alkoholu více než 22% vol.

nebo

2 l lihovin/ aperitiv s obsahem alkoholu méně než 22% vol.

nebo

2 l šampaňské/ sekt/ likérové víno

příp.

poměrné sestavení jednotlivých položek

Pro ostatní zboží platí předepsaná hodnota max. € 430,--/ osoba a pro cestující do 15 let € 150,--/ osoba (€ 430,00 platí jen pro cestující letadlem, na pozemní komunikaci činí volné množství € 300,00). Předepsané hodnoty pro alkoholické nápoje a tabákové zboží platí od 17 let.

U více cestujících se nesmí povolené hodnoty sčítat. Není tedy např. možné, že ve dvou přivezete zboží nepodléhající poplatkům v hodnotě € 860,--.

Co nadále nesmíte do Rakouska dovážet, najdete na seznamu zakázaných předmětů.

Celní předpisy při výjezdu z Rakouska

Při vycestování do zemí mimo EU platí dovozní předpisy dané země. Za své nákupy dostanou občané, kteří nejsou členy EU, vrácenou daň z přidané hodnoty.

Vývoz a dovoz hotovosti

Pokud přepravujete hotovost nebo jiné platební prostředky (Traveller Checks, zlaté pruty, zlaté mince apod.) v částce vyšší než 10.000,00 euro do nebo z Evropské unie, máte povinnost podle vyhlášky (EG) 1889/05 čl. 3 odst. 2 ohlásit tuto skutečnost na celním úřadě.

Deklarační formulář obdržíte na přepážkách celnice nebo na celním úřadu.

Vývoz zboží

O aktuálně platných vývozních ustanoveních se, prosím, informujte na stránkách  spolkového ministerstva financí.

Příslušný celní úřad na Letišti Vídeň se nachází v prostoru příletů, poschodí 0.