Online letový poriadok

LETOVÝ PORIADOK NA PREVZATIE

Náš letový poriadok, ktorý si môžete aj vytlačiť, obsahuje pravidelne aktualizované informácie o priamych spojeniach do všetkých destinácií z Viedne. Vezmite do úvahy, že kedykoľvek môže dôjsť k výpadkom letov, zmenám časov letov, typov lietadiel alebo dní odletov. Informujte sa preto včas vo svojej leteckej spoločnosti, cestovnej kancelárii alebo pri informačnom pulte letiska. Okrem toho treba zohľadniť rozdielny letný a zimný čas v rôznych krajinách. (+1) znamená príchod v nasledujúci deň.
Letový poriadok vytriedený podľa destinácií na  prevzatie.

Letový poriadok vytriedený podľa leteckých spoločností na  prevzatie.

ONLINE INFORMÁCIE O VŠETKÝCH DOSTUPNÝCH LETECKÝCH LINKÁCH

  1. Vyberte si miesto odletu.
  2. Vložte cieľ cesty alebo kliknite na glóbus – zobrazí sa zoznam destinácií v abecednom poradí.
  3. Zvoľte dátum svojej cesty, zobrazia sa všetky priame a transferové lety za kalendárny týždeň.
  4. Spiatočné lety možno zvoliť pomocou ikony na konci výsledku.
V prípade používania prehliadača Safari treba povoliť súbory cookies, aby letový poriadok fungoval online. Na tento účel prejdite prostredníctvom ponukového riadku prehliadača v bode ponuky „Safari“ na nastavenia. Zvoľte štítok „Ochrana údajov“ a pri ikone Blokovať cookies zaškrtnite: „Nikdy“.