Zelezničné spojenia

Prímestské vlaky (krátko S-Bahn) ponúkajú cenovo výhodnú možnosť prepravy medzi mestom Viedeň a Letiskom Viedeň.

Diaľkovými vlakmi (IC / Railjet) sa cez hlavnú viedenskú železničnú stanicu Wien Hauptbahnhof dostanete o. i. aj priamo do Salzburg, Linzu a St. Pöltenu.

Železničné spojenia

Linka

Trvanie

Wien Mitte

Prímestský vlak S7

25 min

Linz (cez hlavnú želez. stanicu Wien Hbf, St. Pölten)

IC / Railjet

1h 43 min

Salzburg (cez hlavnú želez. stanicu Wien Hbf, St. Pölten, Linz)

IC / Railjet

2h 49 min

Výška cestovného: od 3,90 Eur (z Viedne/do Viedne, vrátane tratí v celej viedenskej sieti liniek)

Automaty na lístky nájdete na nástupištiach na letisku a v centre Viedne. Nástupištia na Letisko Viedeň sú s odbavovacími budovami spojené chodníkmi, ktoré sú chránené pred poveternostnými vplyvmi.

Podrobné informácie o príslušných cestovných poriadkoch nájdete na stránke www.oebb.at/fahrplan.