Osobným vozidlom

Ak máte navigaèný prístroj, zadajte nasledovné údaje pre h¾adanie Letiska Viedeò:

Adresa

Koordináty

Firma: Letisko Viedeò

Ulica: jednosmerná

PSÈ: 1300, Miesto: Wien-Flughafen

N48°7'29"

E16°33'27"

Pre cestujúcich zo Slovenska odporúčame použiť diaľnicu A4(Budapešť-Viedeň) v spojení s diaľnicou A6 (Jarovce-výjazd pri meste Bruck/ Leitha). Bez diaľnič. Známky (min.10dní) je najlepšie prejsť cez hranič. prechod Petržalka-Berg a pokračovať po B9.

Z Bratislavy sa k nám dostanente cez dia¾nicu A6 (Nord-Ostautobahn) po odboèení na dia¾nicu A4 (Ostautobahn - smer Viedeò), ktorá vás zavedie priamo na letisko Viedeò. Cesta trvá asi  45 minút a je dlhá asi  66 Km.

Parkovacie možnosti Letiska Viedeò vám zaruèia bezpeèné a pohodlné umiestnenie vášho vozidla.

Kompletný servis Vašeho auta

Pri výjazde z letiska sa nachádza èerpacia stanica a opravovòa automobilov.

Otváracie hodiny autoumyvárne: Denne od 00:00 - 24:00 hod.

Otváracie hodiny opravovne automobilov:
pondelok-štvrtok od 07:30 - 16:30 hod.
piatok od 07:30 - 13:00 hod.

Kontakt:

Tel.: +43-1-7007-32618 (èerpacia stanica)

Tel.: +43-1-7007-33028 (opravovòa automobilov)