Autobusová doprava

Autobusové zastávky na letisku nájdete v našom Pláne letiska.

Regionálne autobusové linky

Vienna Airport Lines (Postbus) spája Letisko Viedeò s dôležitými viedenskými dopravnými uzlami. Nasledujúca tabu¾ka zobrazuje preh¾ad dôležitých spojov.

Tri linky Vienna Airport Lines sú prepojené so všetkými linkami viedenského metra aj so železniènými stanicami  „Wien West“ a „Wien Meidling“. Do centra Viedne (Morzinplatz/Schwedenplatz) sa dostanete za 20 minút, prièom preprava funguje každý deò non-stop.

Autobusová doprava

Autobusová linka

trvanie

Plán

Viedeò Morzinplatz/ Schwedenplatz

Vienna Airport Lines

20 Min.

Plán

Viedeò Donauzentrum (cez VIC)

Vienna Airport Lines

40 Min.

Plán

Viedeò Želez. stanica Westbahnhof

(cez Meidling Hbf)

Vienna Airport Lines

45 Min.

Plán

Viedeò Erdberg (VIB)

Eurolines

15 Min.

Plán

Enzersdorf/Fischa (cez Fischamend)

Postbus

25 Min.

Plán

Neusiedl a. See (cez Bruck/Leitha)

Postbus

45 Min.

Plán

Ceny lístkov (jednoduché): od 8 EUR pre viedenské autobusy

Medzinárodné autobusové linky

Autobusová doprava z Letiska Viedeò do destinácií na Slovensku, v Maïarsku a Èeskej republike.

Štát

Destinácia

Autobusová linka

Plán

Slovensko

Bratislava

Postbus / Slovak Lines

Plán

Slovensko

Bratislava

Eurolines / FlixBus

Plán

Slovensko

Bratislava

RegioJet

Plán

Slovensko

Prešov, Košice

Eurobus

Plán

Maïarsko

Budapest, Györ

Eurolines / FlixBus

Plán

Maïarsko

Budapest

berlinlinienbus.de

Plán

Èeská republika

Prag, Brno

Student Agency

Plán

Èeská republika

Prag, Znojmo

Student Agency

Plán

Èeská republika

Brno

Tourbus

Plán