KANCELÁRIA STRÁT A NÁLEZOV

Ak ste stratili urèitý predmet v termináloch, v areáli letiska (napr. v parkovacích domoch), vo vlaku CAT alebo v prichádzajúcich lietadlách, zaregistrujte tu svoje hlásenie o strate.

Štatistika nám potvrdzuje, že každé druhé zaregistrované hlásenie o strate vedie k úspešnému uzavretiu prípadu a stratený predmet možno vráti jeho majite¾ovi.

Ak budete mať problémy pri zobrazení hlásenia o strate, kliknite sem.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ak ste stratili predmety v termináloch, v areáli letiska (napr. v parkovacích domoch), v lietadle po pristátí na Letisku Viedeň alebo vo vlaku CAT, podajte hneď online hlásenie o strate. Pri cielenom hľadaní môže byť užitočné, keď uvediete všetky relevantné informácie o stratenom predmete: značku, model, farbu, materiál, obal (puzdro, taška, vrecko,...), obsah, prívesok, nálepku atď.

Keď hľadaný predmet získame, upovedomíme vás prostredníctvom e-mailu, kde a odkedy si ho môžete vyzdvihnúť.

Otváracie hodiny kancelárie strát a nálezov: 8:00 – 18:00 hod.

Ak ste si zabudli niečo v odlietajúcom lietadle, kontaktujte cieľové letisko. Možno vám pomôže aj vaša letecká spoločnosť.

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť.

VYZDVIHNUTIE A ZAPLATENIE POPLATKU 

Keď váš predmet získame, máte niekoľko možností, ako si ho môžete vyzdvihnúť a zaplatiť:

1. KANCELÁRIA STRÁT A NÁLEZOV, TERMINÁL 1/ÚROVEŇ 0

Nájdený predmet si môžete vyzdvihnúť u nás v kancelárii strát a nálezov, v termináli 1, úroveň 0. Poplatok za nájdenie predmetu môžete uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou u nás v kancelárii strát a nálezov. So sebou si vezmite potvrdenie o nájdení predmetu a platný preukaz totožnosti s fotografiou.

Otváracie hodiny: 8:00 – 18:00 hod.

2. ZASLANIE KURIÉRSKOU SLUŽBOU

Ak si nebudete môcť predmet vyzdvihnúť osobne, obráťte sa na spoločnosť poskytujúcu zasielateľské a baliace služby „Mail Boxes Etc.“ na adrese A-2320 Schwechat alebo na iného vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb.

Kontaktné údaje spoločnosti „Mail Boxes Etc.-Schwechat“:
E-mail:   Mbe0045@mbe.at

Vyzdvihnutím nájdených predmetov kuriérskou službou a uhradením poplatku za ich nájdenie musí poveriť samotný majiteľ.

Vezmite do úvahy, že poplatok za nájdenie predmetov musíte uhradiť dopredu bankovým prevodom. Do poľa účel platby uveďte číslo faktúry, v opačnom prípade nebudeme vedieť vašu platbu priradiť. Všetky výdavky znáša objednávateľ.

K dispozícii je aj platba kreditnou kartou.

Až po vykonaní úhrady môžeme váš predmet odovzdať kuriérskej službe.

3. MIMO OTVÁRACÍCH HODÍN KANCELÁRIE STRÁT A NÁLEZOV PRI INFORMAČNOM OKIENKU, TERMINÁL 3/PRÍJAZD

Svoj nájdený predmet si takisto môžete vyzdvihnúť mimo otváracích hodín kancelárie strát a nálezov pri informačnom okienku (otvorenom nepretržite), v termináli 3/príjazd.

Informujte nás o tom minimálne jeden deň vopred/najneskôr do 18:00 hod. e-mailom!

Poplatok za nájdenie predmetu môžete uhradiť len platobnou kartou pri informačnom okienku. So sebou si vezmite potvrdenie o nájdení predmetu a preukaz totožnosti s fotografiou.

Fee List

Found Item

Basic fee (EUR)

Laptop, tablet

25,-

Wallet, mobile phone, camera, video cam and accessories, portable audio device (MP3, iPod), other electronic devices, stroller, suitcase and trolley, var. bags, travelbag,backpack, cash from 50 EUR up

20,-

Keys, wristwatch, jewellery, eReader (e.g. Kindle), scissors, var. knifes, tools, musical instruments

15,-

Passport, driver’s licence, registration certificate, identity card and documents, optical glasses, sunglasses, speakers, headphones, electronic accessories, skis and accessories, inline skates, skateboard, scooter, other sports goods

10,-

Coat, jacket, blazer, photos, photo album, smoking utensils, spirits, food, lighter, paper/plastic bags, cosmetics, filofax, calendar, bank books/securities

5,-

Umbrella, walking cane, crutch/walking frames, medical aids (wheel chair, rollator), toys, various clothing (head gear, shawl, belt, shoes, gloves, pullover, cardigan, trousers, blanket), stationary, book

2,50

EC card/ARM card, credit card, medications), miscellaneous (e.g. child seat)

Free of charge

 

  • From the 8th day (from documentation of find) a storage fee will be charged. Maximum charge for storage fee is up to the 30th storage day - maximum charge is 15 Euros.

  • When calculating the basic fee for multiple found items, only the item with the highest fee is calculated.

Example:​

Lost travel bag (20 € plus storage fee) with laptop (25 € plus storage fee), stored in Lost Property Office for 10 days.

  • Basic fee: 25 €

  • Storage fee (accrued from 8th day) 3 x 0,50 €: 1 ,50 €

  • Overall amount: 26,50 €

FAQ

Ak ste niečo stratili, podajte najprv hlásenie o strate. My vás budeme obratom informovať o tom, keď nájdeme predmet, ktorý zodpovedá vášmu opisu. Okrem toho dostanete najneskôr po 4 a 10 dňoch správu o stave. 

Oblasť kompetencií kancelárie strát a nálezov na Letisku Viedeň sa vzťahuje na celý areál letiska (napr. v parkovacích domoch), terminály, lietadlá po pristátí na Letisku Viedeň a vlaky CAT.

V prípade straty v lietadlách, ktoré z Viedne odleteli, sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť alebo na príslušné cieľové letisko.

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť.

Za nájdené predmety v mestských verejných dopravných prostriedkoch sú kompetentní príslušní prevádzkovatelia.

Ak ste stratili predmety vo vlaku CAT alebo v lietadle po pristátí vo Viedni, podajte online hlásenie o strate.

Ak ste si zabudli niečo v odlietajúcom lietadle, kontaktujte cieľové letisko. Možno vám pomôže aj vaša letecká spoločnosť.

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť.

Osoba vyzdvihujúca nájdený predmet musí predložiť potvrdenie o nájdení predmetu a platný preukaz totožnosti s fotografiou.

Okrem toho treba uhradiť poplatok za nájdenie predmetu.

Váš majetok môže prevziať tretia osoba alebo kuriér. V takomto prípade sa obráťte na spoločnosť poskytujúcu zasielateľské a baliace služby „Mail Boxes Etc.“ na adrese A-2320 Schwechat alebo na vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb.

Kontaktné údaje spoločnosti „Mail Boxes Etc.“:
E-mail:  Mbe0045@mbe.at
Telefón: +43 1 2442424

Vyzdvihnutím nájdených predmetov kuriérskou službou a uhradením poplatku za ich nájdenie musí poveriť samotný majiteľ.

V prípade vyzdvihnutia treťou osobou treba predložiť potvrdenie o nájdení predmetu a platný preukaz totožnosti s fotografiou osoby vyzdvihujúcej nájdený predmet. 

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju   leteckú spoločnosť .

Nájdené predmety, ktoré nepodliehajú skaze sa uschovávajú 12 mesiacov.

Keď si chcete vyzdvihnúť nájdený predmet v kancelárii strát a nálezov v termináli 1/úroveň 0, odporúčame vám parkovisko na krátkodobé parkovanie K1 alebo parkovací dom č. 3. Parkovacie poplatky za využívanie parkovacích plôch nájdete na našej stránke  Prehľad poplatkov za parkovanie .

Môžete tak urobiť prostredníctvom nášho online formulára. Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme.