Bezpečnostná kontrola

Skôr než vstúpite do časti svojej odletovej brány (gate), podrobíte sa bezpečnostnej kontrole, pri ktorej sa kontroluje, či pasažieri nemajú zakázané predmety alebo či sa tieto nenachádzajú v príručnej batožine.

VŠEOBECNÝ POSTUP

 • Dodržiavajte bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa príručnej batožiny, ako aj zoznam zakázaných predmetov.
 • Každý pasažier si musí pred prechodom cez rámový detektor kovov odložiť vrchné oblečenie a všetky predmety, ktoré má pri sebe, najmä kovové predmety.
 • V prípade spustenia poplachu si treba vyzuť topánky a podrobiť sa kontrole röntgenovým zariadením.
 • Okrem toho sa v takomto prípade môže vykonať prostredníctvom špeciálnych testovacích pásikov detekcia stôp výbušnín na dlaniach, opasku a topánkach.

Nevyhnutné dodatočné informácie pasažierov zamestnancom bezpečnostnej kontroly

 • Informujte zamestnancov bezpečnostnej kontroly v prípade, že máte voperovaný kardiostimulátor. V takomto prípade nesmiete prejsť cez rámový detektor kovov, ale podrobíte sa ručnej prehliadke.
 • Pasažieri s implantátmi, ako sú umelé bedrové kĺby alebo kolenné náhrady sa po prechode cez rámový detektor kovov takisto podrobia ručnej prehliadke.
Podrobné vyobrazenie týkajúce sa priebehu bezpečnostnej kontroly nájdete v  informačnom priečinku Bezpečnosť na letiskách v Rakúsku.

NÁHODNÉ KONTROLY

Pri prechode cez rámový detektor kovov sa môže spustiť náhodný poplach, ktorý bez toho, aby ste pri sebe mali kovové predmety, vedie k ručnej prehliadke.

KONTROLA RÖNTGENOVÝM ZARIADENÍM

Všetky predmety a batožinu, ktoré máte pri sebe, sa musia podrobiť kontrole röntgenovým zariadením. Elektronické prístroje, ako je notebook a tablet treba pred presvietením odstrániť z príručnej batožiny a nechať presvietiť samostatne.

V prípade pochybností sa pomocou testovacích pásikov kontroluje vnútro aj vonkajšok príručnej batožiny a elektronických prístrojov na prítomnosť výbušných látok. Vaše elektronické prístroje možno prípadne skontrolovať ručnou prehliadkou, či neobsahuje stopy po manipulácii s výbušnými látkami.

Podrobné vyobrazenie týkajúce sa priebehu bezpečnostnej kontroly nájdete v  informačnom priečinku Bezpečnosť na letiskách v Rakúsku.
BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY

TEKUTINY

Tekutiny si môžete vziať so sebou len v nádobách s max. objemom 100 ml, uzatvorené v plastovom vrecku s kapacitou 1 l. Toto plastové vrecko treba predložiť pri bezpečnostnej kontrole.

To, za akých podmienok si na palubu môžete so sebou vziať detskú výživu, detskú fľašku, tekuté lieky alebo podobné látky nájdete v Zozname povolených predmetov. Informujte sa včas pred odletom.

ZVIERATÁ

Podľa nariadenia EÚ musia aj spolucestujúce zvieratá pred odletom prejsť cez samostatný skener určený pre zvieratá. Informujte sa včas pred nástupom na cestu o zvyčajnom postupe kontroly.

PRÍRUČNÁ BATOŽINA

Vezmite do úvahy povolenú veľkosť príručnej batožiny. Neexistuje medzinárodná norma upravujúca veľkosť a rozmery príručnej batožiny. Hmotnosť a rozmery sa môžu líšiť v závislosti od leteckej spoločnosti, triedy a trasy. V prípade leteckej spoločnosti Austrian Airlines je maximálna veľkosť príručnej batožiny 55 cm x 40 cm x 23 cm.

Informujte sa včas o tom, čo si smiete so sebou vziať na palubu lietadla. Okrem toho treba dodržiavať bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa príručnej batožiny a Zoznam zakázaných predmetov. Na zozname zakázaných predmetov nájdete uvedené príklady. Podobné predmety, ktoré by takisto mohli spôsobiť zranenie, sú v príručnej batožine zakázané.

ZMENENÉ USTANOVENIA O TEKUTINÁCH

Od januára 2014 sa všetky tekutiny zakúpené v duty-free obchodoch na letiskách alebo v leteckých spoločnostiach na celom svete (aj vtedy, keď je ich objem väčší ako 100 ml) môžu prepravovať v príručnej batožine. Pre tekutiny, ktoré neboli zakúpené v duty-free obchode, platia doterajšie predpisy bezo zmien. Viac informácií týkajúcich sa tekutín v príručnej batožine získate tu.

KTORÉ TEKUTINY MOŽNO PREPRAVOVAŤ V PRÍRUČNEJ BATOŽINE BEZ TECHNICKEJ KONTROLY?

Nádoba s maximálnym objemom 100 ml (alebo menšia) naplnená bezpečnou tekutinou, uschovaná v priehľadnom uzatvárateľnom plastovom vrecku s maximálnou kapacitou 1 l.
Medicínske výrobky v nádobe s maximálnym objemom do 100 ml, pokiaľ tieto potrebuje na ceste osoba, ktorá ich prepravuje. Detská výživa v nádobe s maximálnym objemom do 100 ml, diétna výživa v nádobe s maximálnym objemom 100 ml, pokiaľ tieto potrebuje na ceste osoba, ktorá ich prepravuje.
Nákupy z priestorov s obchodmi na Letisku Viedeň, ktoré sa nachádzajú v priestoroch po absolvovaní kontroly palubných lístkov, pokiaľ:
 • tieto boli zabalené do špeciálneho bezpečného vrecka (STEB - Security Temper Evident Bag),
 • sa v nich nachádza originálny doklad o zakúpení,
 • vrecko nebolo porušené, otvorené a nikto s ním nemanipuloval.
Uvedomte si, že tieto zakúpené predmety budú z technickej kontroly vylúčené len vtedy, keď sa ich zakúpenie neuskutočnilo v dlhšom časovom rozmedzí od kontroly ako tri (3) hodiny.

KTORÉ TEKUTINY NESMIEM PREPRAVOVAŤ V PRÍRUČNEJ BATOŽINE?

V zásade všetky tekutiny, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom odseku.

Tekutiny, ktoré nie sú nebezpečné a objem nádoby prekročí 100 ml a nie sú tovarom zakúpeným v obchodoch v rámci letiska opísaným hore, možno prepravovať výlučne po registrácii (check-in) v nadrozmernej batožine.
Aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť všetkých pasažierov a bolo možné vylúčiť nedorozumenia v kabíne lietadla počas letu, prijala EÚ v roku 2010 nariadenie, ktoré jasne určuje, aké predmety sa nesmú vziať do zabezpečeného priestoru, teda do priestoru letiska, ktorý podlieha osobitnej ochrane.

Keďže sú však všetky tieto predmety vaším majetkom, smiete sa, samozrejme, sami rozhodnúť o tom, aké opatrenia prijmete, ak boli tieto predmety na bezpečnostnej kontrole odmietnuté. Služba VIAS vám ponúka rôzne riešenia.

Svoje predmety si môžete až do svojho návratu uschovať u nás alebo si ich môžete nechať poslať na požadovanú adresu, pokiaľ sa tieto predmety budú dať umiestniť v obálke s veľkosťou A4. Ak si však aj napriek tomu želáte vziať svoje predmety so sebou, radi vám pomôžeme pri dodatočnej registrácii (check-in) vo vašej leteckej spoločnosti.

Okrem zákonov EÚ treba dodržiavať aj národné zákony.

Z tohto dôvodu sú
 • zbrane akéhokoľvek druhu,
 • munícia akéhokoľvek druhu,
 • vojenský materiál akéhokoľvek druhu,
 • strelivo a výbušniny akéhokoľvek druhu
v súlade s rakúskym zákonom o leteckej bezpečnosti zakázané. Ak sa vo vašej príručnej batožine nájdu podobné predmety, bude treba okamžite upovedomiť políciu.
ZAKÁZANÉ PREDMETY

Aufstriche salzig (Ei, Liptauer, Thunfisch etc.) über 100ml/g

Aufstriche süß (Nutella, Marmelade, Honig etc.) über 100ml/g

Butter über 100ml/g

Gänsestopfleberpastete/ Streichwurst über 100ml/g

 

Gelartige Produkte (Wackelpudding) über 100ml/g

 

Milchreis über 100ml/g (Ausnahme: als Babynahrung verwendet - Baby muss ebenfalls anwesend sein)

 

Topfen über 100ml/g

 

Pudding/Joghurt (z.B. Fruchtzwerg) über 100ml/g (Ausnahme: als Babynahrung verwendet - Baby muss ebenfalls anwesend sein)

 

Schneekugel über 100 ml (Tennisballgröße)

 

Klebstoffe über 100ml/g

 

Silikon

 

Galileo Thermometer

Lavalampe

Treibgassprays (Fanhupen, Vereisungssprays) über 100 ml/g

Brennpaste

Flüssiger Stickstoff über 100 ml/g

Nagelfeile (spitz) über 20 cm Gesamtlänge (z.B. Metall, Glas und Kunststoff)

Tafelmesser über 6cm Klingenlänge (gemessen von der Klingenspitze bis zum Griffansatz)

Stielkamm aus Metall über 20 cm Gesamtlänge

Sicherheitsnadeln über 15 cm Gesamtlänge

 

Scheren mit einer Klingenlänge über 6 cm ab dem Scharnier gemessen

Teppichmesserklinge /Stanleymesserklinge

 

Messer mit einer Klingenlänge über 6 cm (gemessen von der Klingenspitze bis zum Griffansatz)

Camping (Bundesheer) Besteck nicht teilbar wenn Messer über 6 cm länge (gemessen von der Klingenspitze bis zum Griffansatz)

 

Brieföffner über 15 cm Gesamtlänge

 

Rasierklingen

 

Korkenzieher über 6 cm länge

 

Skalpell/Skalpellklingen

Vignettenschaber (mit Metallklinge)

Hackwerkzeuge, wie Äxte, Beile und Hackmesser

Sägeblätter über 15 cm Gesamtlänge

Fleischgabel/Grillspieß mit Zacken über 6 cm länge (gemessen von der Klingen-/Zackenspitze bis zum Griffansatz)

Kanthaken

Kerzenständer mit Spitze über 6 cm länge

Eisäxte und Eispickel

Kampfsportgeräte mit einer Spitze oder scharfen Kante

Kampfsportgeräte mit einer Spitze oder scharfen Kante

Fleischklopfer

Sonnenschirm über 1 m Gesamtlänge

Statuen über 1 m Gesamthöhe

Handfesseln aus Metall

 

Kajak und Kanupaddel

 

einzelne Metallrohre über 1 m Gesamtlänge

 

Holzbretter über 1 m Gesamtlänge

 

Baseball- und Softballschläger

 

Knüppel und Schlagstöcke, wie Totschläger

 

Kampfsportgeräte

 

Holzschwerter  über 1 m Gesamtlänge

 

Kubaton

Golfschläger

Werkzeuge (z.B.Schraubendreher, Meißel) mit einer Klinge oder einem Schaft von über 6 cm Länge

Hammer (Holz/Metall /Gummi)

Wasserwaage über 1 m Gesamtlänge

Zangen über 1 m Gesamtlänge

Brecheisen

 

Sägen, einschließlich tragbare Akkusägen

Handbohrer und sonstige Bohrer (z.B. Spiralbohrer, Hammerbohrer, sonstige extralange Bohrer

 

Bohrmaschinen und Bohrer, einschließlich tragbare Akkubohrmaschinen

 

Werkzeuge mit Akkubetrieb jeglicher Art

 

Lötlampe

 

Bolzenschussgeräte und Druckluftnagler

 

Elektroschocker in Form von Handys, Taschenlampen und ähnlichen Geräten
 

Handlungsunfähig machende und die Handlungsfähigkeit herabsetzende Chemikalien, Gase und Sprays, wie Reizgas

Pfeffersprays, Capsicum-Sprays, Tränengas, Säuresprays und Tierabwehrsprays

Gegenstände zur Schockbetäubung, wie Betäubungsgewehre, Taser und Betäubungsstäbe

Apparate zur Viehbetäubung und Viehtötung

Patronen als Accessoire

Wunderkerzen/Sternspritzer

Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Erzeugnisse

Nachbildungen oder Imitationen von Sprengkörpern

 

Munition

 

Sprengkapseln

 

Detonatoren und Zünder

 

Minen, Granaten oder andere militärische Sprengkörper

 

Rauchkanister und Rauchpatronen

 

Dynamit, Schießpulver und Plastiksprengstoffe

 

Feuerwaffen aller Art, wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten

Spielzeugwaffen, Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit echten Waffen verwechselt werden können

Teile von Feuerwaffen, ausgenommen Zielfernrohre

Luftdruck- und CO2-Waffen, wie Luft-, Feder- und Pelletpistolen und -gewehre oder sog. „Ball Bearing Guns“

Signalpistolen und Startpistolen

Bogen, Armbrüste und Pfeile

 

Abschussgeräte für Harpunen und Speere

 

Schleudern und Katapulte

 

Ako pomoc v prípade reklamácií pri bezpečnostnej kontrole ponúka letisko na mieste „pult okamžitých služieb“. Získate tam individuálne poradenstvo prostredníctvom zamestnanca letiska, ak počas bezpečnostnej kontroly vznikne potreba nájsť riešenie. „Pulty okamžitých služieb“ sú zriadené pri bezpečnostných kontrolách v termináli 3, pri odletových bránach (gates) D v časti východ, ako aj pri odletových bránach (gates) B v časti západ. V prípade podnetov a kritiky priebehu vybavovania kontroly máte k  dispozícii „pracovisko ombudsmana pre bezpečnosť a bezpečnostnú kontrolu». Pracovisko ombudsmana môžete zastihnúť pri „pulte okamžitých služieb“, ako aj prostredníctvom e-mailu ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com

NOVÉ OD 1. SEPTEMBRA 2015: DETEKCIA VÝBUŠNÍN

Od 1. septembra 2015 platia rozšírené bezpečnostné predpisy Európskej Komisie týkajúce sa detekcie výbušnín na európskych letiskách a tým aj na Letisku Viedeň.
Vykonávajú sa náhodné kontroly pomocou takzvaných zariadení na stopovú detekciu výbušnín (Explosive Trace Detection, ETD). Počas známych bezpečnostných kontrol sa pomocou špeciálnych testovacích pásikov odoberú pasažierom vzorky z pásu/opasku a mobilného telefónu, palubného lístka, cestovného pasu atď., ako aj príručnej batožiny a elektronických prístrojov. Následná chemická analýza pásika priamo na mieste poskytne dôkazy o stopách výbušných látok. V prípade podozrenia sa vykoná dodatočná technická kontrola. Ak sa pri nej podozrenie nevyvráti, nasleduje rozhovor dotknutého pasažiera s políciou.

Všetky informácie týkajúce sa bezpečnostných kontrol nájdete na domovskej stránke Spolkového ministerstva vnútra www.bmi.gv.at.

Otázky a podnety píšte na e-mail ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.