Batožina

V záujme plynulého vybavenia cestujúcich i bezpečnosti samotného letu, žiadajú letecké spoločnosti pasažierov o pochopenie a dôkladné dodržiavanie prepisov, ktoré sa týkajú rozmerov a veľkosti batožiny. Keďže v tomto smere neexistuje žiadny medzinárodný štandardný predpis, limity rozmerov a váhy príručnej a odovzdanej (zapísanej) batožiny si určujú letecké spoločnosti v závislosti od leteckej linky, prepravnej triedy a dĺžky trvania letu.

 

Ohľadom zapísanej batožiny

Detaily ohľadom zapísanej batožiny nájdete na letenke, príp. sa obráťte na vašu leteckú spoločnosť.

Objemná batožina, ktorá prekračuje povolené limity a preprava zvierat je možná

Objemná batožina, ktorá prekračuje povolené limity (napr.: surfovacia doska, hudobný nástroj,bycikel, lodný kufor a pod.) a preprava zvierat je možná. O nákladoch vás informuje vaša letecká spoločnosť. Tento druh batožiny sa vybavuje pri check-in pulte pre objemnú batožinu. O tom, ako máte postupovať, sa prosím informujte pri vybavovacom pulte ( check-in). Mačky a menšie zvieratá sa môžu prepravovať aj v príručnej batožine. Vaša letecká spoločnosť vás rada oboznámi aj  s právnymi predpismi o ochrane zvierat.

Príručná batožina

Na palubu lietadla smiete vziať „v zásade“ len jeden kus príručnej batožiny. Avšak ani tu neexistuje medzinárodný štandardný predpis a preto vám odporúčame opýtať sa vašej leteckej spoločnosti na veľkosť, rozmery a dovolený počet kusov príručnej batožiny.

Pre zaručenie najvyššej možnej bezpečnosti pasažierov a zvýšenie bezpečnostných štandardov, platia od novembra 2006 pre všetky letiská na území EÚ a letiská v Nórsku, Švajčiarsku a na Islande zvláštne bezpečnostné predpisy o príručnej batožine. Pre nákupy na letisku tieto predpisy neplatia, pretože takýto tovar podlieha predchádzajúcej kontrole.

Podľa Nariadenia EÚ sa do bezpečnostnej zóny a na palubu lietadla nesmie vziať celý rad nebezpečných predmetov, ktorých zoznam by ste si mali určite včas prečítať.

Nájdete ho tu: Čo smiem vziať na palubu lietadla a zoznam zakázaných predmetov.

Stratené predmety

Chýba vám po pristání batožina? Obráťte sa na jeden z pultov leteckej spoločnosti označených ako Lost & Found, teda straty a nálezy. Obráťte sa na kanceláriu nálezov na poschodí terminálu označeného ako Ebene 0.

Batožinové služby 

V príletovej a odletovej hale sú pasažierom na požiadanie k dispozícii nosiči batožiny.

Cestujúci môžu využiť našu ponuku na úschovu batožiny ako aj bezpečnostných schránok na úschovu rôznych listín, kľúčov a pod., ktoré pri svojej ceste nepotrebujú.

Na požiadanie tu môžu byť uložené veci aj pre iné osoby, ktoré musia byť menovite uvedené osobou, ktorá ich ukladá.

Ďalej je možné aj uloženie cla.

Na celom letisku je možné vziať si samoobslužný vozík na batožinu.

Informácie a kontakt nájdete tu: Detaily o batožinových službách.

V zóne transferu stoja bezplatné nákupné vozíky.

Vaša cestovná batožina - informácie a tipy

  • Zreteľne označte váš kufor nálepkou s menom a adresou.

  • Dôležité predmety, lieky a dokumenty zoberte so sebou v príručnej batožine!

  • Ak máte možnosť, zamknite svoj kufor zámkou, prípadne ho stiahnite pevným opaskom.

  • Odstráňte všetky prívesky z predošlých ciest, ktoré môžu pomýliť elektronický systém vybavenia batožiny, čím sa zvyšuje riziko omeškania alebo straty vašeho kufra.

Nebezpeèný tovar

Za nebezpeèný tovar sa považujú predmety a látky, ktoré môžu predstavova možné riziko pre zdravie, bezpeènos, vlastníctvo alebo životné prostredie. Pre prepravu nebezpeèného tovaru platia osobitné predpisy.

Podrobnosti nájdete na IATA Tabelle 2.3 A.

Detailné informácie oh¾adom podmienok prepravy nebezpeèného tovaru nájdete na stránke konkrétnej leteckej spoloènosti.