Autobusová spojení

Zastávky autobusù v areálu letištì naleznete pomocí našeho plánu letištì.

Oblastní autobus

Vienna Airport Lines (poštovní autobus) spojuje letištì Vídeò s dùležitými vídeòskými dopravními uzly.

Tøi linky Vienna Airport Lines jsou propojeny se všemi linkami vídeòského metra a nádražími „Wien West“ a „Wien Meidling“. Od pondìlí do nedìle v kteroukoli denní dobu se za pouhých 20 minut dostanete do centra Vídnì (Morzinplatz/Schwedenplatz).

Následující tabulka slouží jako pøehled významných regionálních autobusových spojení.

Autobusová spojení

Autobusová linka

Doba

Jízdní øád

Vídeò Morzinplatz/ Schwedenplatz

Vienna Airport Lines

20 min.

Jízdní øád

Vídeò Donauzentrum (via VIC)

Vienna Airport Lines

40 min.

Jízdní øád

Vídeò Westbahnhof (via Meidling Hbf.)

Vienna Airport Lines

45 min.

Jízdní øád

Vídeò Erdberg (VIB)

Eurolines

15 min.

Jízdní øád

Enzersdorf/Fischa (via Fischamend)

Poštovní autobus

25 min.

Jízdní øád

Neusiedl a. See (via Bruck/Leitha)

Poštovní autobus

45 min.

Jízdní øád

Jízdné (obyèejné): od 8,-- EUR pro vídeòské autobusy

Mezinárodní autobus

Autobusové spoje z Letištì Vídeò do destinací na Slovensku, v Maïarsku a v Èeské republice vyètete z následující tabulky.

Zemì

Destinace

Autobusová linka

Jízdní øád

Slovensko

Bratislava

Eurolines / FlixBus

Jízdní øád

Slovensko

Bratislava

Poštovní autobus

Jízdní øád

Slovensko

Prešov, Košice

Eurobus

Jízdní øád

Maïarsko

Budapest, Györ

Eurolines / FlixBus

Jízdní øád

Maïarsko

Budapest, Györ

Orangeways

Jízdní øád

Èeská republika

Praha, Brno

Student Agency

Jízdní øád

Èeská republika

Praha, Znojmo

Student Agency

Jízdní øád

Èeská republika

Brno

Tourbus

Jízdní øád