Online letový poriadok

LETOVÝ PORIADOK NA PREVZATIE

Náš letový poriadok, ktorý si môžete aj vytlačiť, obsahuje pravidelne aktualizované informácie o priamych spojeniach do všetkých destinácií z Viedne. Vezmite do úvahy, že kedykoľvek môže dôjsť k výpadkom letov, zmenám časov letov, typov lietadiel alebo dní odletov. Informujte sa preto včas vo svojej leteckej spoločnosti, cestovnej kancelárii alebo pri informačnom pulte letiska. Okrem toho treba zohľadniť rozdielny letný a zimný čas v rôznych krajinách. (+1) znamená príchod v nasledujúci deň.
 

V súčasnosti nie je možné žiadne sťahovanie