IR - Presseaussendungen


28.08.2012 | IR-News
Flughafen Wien AG: Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetz
 
Gemäß § 91 Börsegesetz, wurde der Flughafen Wien AG am 28. August 2012 mitgeteilt, dass Lazard Asset Management LLC seit 22. August 2012 nunmehr 1.098.111 Stimmrechte bzw. 5,23% am Grundkapital der Flughafen Wien AG hält.