IR - Presseaussendungen


27.04.2011 | IR-News
Flughafen Wien AG: Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetz
 
Gemäß § 91 Börsegesetz, wurde der Flughafen Wien AG am 26. April 2011 mitgeteilt, dass Lazard Asset Management LLC seit 20. April 2011 nunmehr 1.075.038 Stimmrechte bzw. 5,12% am Grundkapital der Flughafen Wien AG hält.