Download letový plán

Náš letový plán (poriadok), ktorý si každý môže vytlačiť, je pravidelne aktualizovaný a obsahuje najnovšie informácie o priamych linkách do všetkých destinácií z Viedne.
Upozorňujeme na skutočnosť, že všetky údaje podliehajú zmenám a preto vám odporúčame, aby ste sa o vašom lete včas informovali v leteckej spoločnosti, cestovnej kancelárii alebo na informáciách priamo na letisku. Okrem toho treba zohľadniť zimný a letný čas v rôznych krajinách sveta. (+1) znamená prílet na nasledujúci deň.

 

Departure

Letový plán podľa destinácií na stiahnutie.


Letový plán podľa leteckých liniek na stiahnutie.