Odlietajúci cestujúci

Odlietate z Letiska Viedeň

1.) Príchod na Letisko Viedeň

Na Letisko Viedeň sa môžete dostať viacerými spôsobmi:

 

AUTOM

Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen
Súradnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 

Arrival to Vienna Airport
1. Správne parkovisko (odletový terminál)
 
Podľa toho, v ktorej zóne sa budete prihlasova na Váš let (Check-in), odporúčame nasledujúce parkovacie možnosti:
 
Pre Terminál 1 a Terminál 1A je najlepšou možnos ou Parkhaus 3 (koordináty: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’). Chránený prechod k terminálom je možný cez parkovacie podlažie/ Parkhaus-Ebene 2.
Access to multi-storey car park 3

Pre Terminál 3, odporúčame Parkhaus 4 (súradnice: N 48° 07' 18'', E 16° 33' 51''). Choďte v smere "Ankunft" a  za hotelom NH Hotel odbočte doľava.

Access to multi-storey car park 4

Do parkov. domu Parkhaus 4 sa dostanete aj cez odletové podlažie. Vjazd  do neho sa nachádza oproti Terminálu 3 na ľavej strane.

Access to multi-storey car park 4
V parkovacom dome Parkhaus 4 sú k dispozícii výťahy, ktoré Vas odvezú na tretie podlažie(Ebene 3) a odtiaľ sa mostíkom dostanete k terminálu Check-in 3. Okrem toho je možnosť využiť tunel pre cestujúcich vedúci k zónam Check-in cez podlažie Ebene -1.
 
Alternatívne môžete využiť aj parkovisko Parkplatz C (súradnice: N 48° 07' 23'', E 16° 33' 59'') bez ohľadu na to, kde sa na let budete prihlasovať. V prípade nepriaznivého počasia sa do prihlasovacích zón dostanete cez tunel pre cestujúcich na podlaží Ebene -1.
Access to car park C
Paying machine

2. Uschovanie parkovacieho lístka

Pri vjazde do parkovacieho domu alebo na parkovisko obdržíte parkovací  lístok. Prosíme Vás, aby ste tento parkovací lístok až do opustenia parkoviska dobre uschovali. Cenník všetkých možností parkovania nájdete na našom  prehľade parkovacích cien.Zaplatiť môžete pri pokladničných automatoch v parkovacích domoch, pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorený nonstop) alebo priamo pri výjazdových stĺpoch, kreditnými kartami(American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakúskymi bankomatovými kartami ako aj prostredníctvom parkovacích kariet.

TAXÍKOM

Ak na Letisko Viedeň prídete taxíkom, je pre Vás najlepšie vystúpi priamo pred Vaším Terminálom. Požiadajte vodiča, aby Vás nechal vystúpiť pred Terminálom 1, 1A alebo 3, podľa toho, s akou leteckou spoločnosťou poletíte. Tieto informácie by ste mali vedie ešte pred príchodom na letisko! Pomôc Vám v tom môže Check-in Finder.

 

Get out at your check-in area

AUTOBUSOM

1. Autobusy, ktoré Vás odvezú na Letisko Viedeň
 
Využite plánovač trasy verejných dopravných prostriedkov, napr.: Scotty (info o rakúskych železniciach) alebo informácie o autobusových linkách na našej webovej stránke.
 
2. Autobusová stanica na Letisku Viedeň
 
Autobusová stanica sa nachádza priamo pred príletovou halou letiska.
 
Autobusové nástupištia pred príletovou halou
 

Bus platforms
3. Cesta k Vášmu terminálu Check-in
 
Ak sa zaregistrujete v Termináli 3, choďte od autobusovej zastávky cez označené chodníky do príletovej haly a odtiaľ jedným z dvoch eskalátorov alebo jedným z troch vý ahov na odletové podlažie/Ebene 1. Ak musíte prejsť do Terminálu 1 alebo 1A, po vystúpení z autobusu pokračujte vpravo popri budove a sledujte navádzací systém.
Ways to check-in areas

VLAKOM (rýchlodráhou S-Bahn/vlakom City Airport Train)

1. Vlaky, ktoré  prichádzajú na Letisko Viedeň

Využite plánovač trasy verejných dopravných prostriedkov, napr.: Scotty (info o rakúskych železniciach)
alebo informácie o rýchlodráhe S-Bahn, resp. o vlakoch City Airport Train na našej webovej stránke.
 

2. Železničná stanica na Letisku Viedeň

Železničná stanica sa na letisku nachádza na podzemnom podlaží Ebene -2.
 

3. Cesta k Vášmu terminálu Check-in

Po výstúpení z vlaku využite schody, vý ah alebo eskalátor a na podlaží Ebene -1 sa nechajte navigova tabuľami navádzacieho systému. Do Terminálu 3 sa dostanete pomocou dvoch eskalátorov alebo troch vyahov cez príletové podlažie.
Ak musíte ís k Terminálu 1 alebo 1A, navádzací systém Vás zavedie smerom k Terminálu 1 a 1A a odtiaľ zídete eskalátorom na podlažie/Ebene -1. Potom choďte vý ahom na podlažie  Ebene 0 a opä podľa navádzacieho systému smerom k príletovej hale. Pred príletovou halou Vás navádzací systém zavedie vpravo, smerom k Terminálom 1 a 1A.

 

Ways to check-in areas

2.) Prihlásenia sa na let (Check-in)

Ak je to možné, informujte sa ešte pred Vaším príchodom na letisko, ktorý terminál vybavuje Váš let! Pomôc Vám pri tom môže Check-in Finder.
 
Pri prihlásení sa na let (Check-in) sa Vaša letenka stane palubným lístkom. Cestujúci majú viaceré možnosti:

Prihlásenie sa na let na letisku, pri pulte Check-in konkrétnej leteckej spoločnosti

 1. Pred odletom by ste sa mali na letisko dostavi včas. Odporúčame:
  2 hodiny pre vnútrozemské lety a medzinárodné lety s trvaním letu do cirka 6 hodín
  3 hodiny pre medzinárodné lety s trvaním letu nad 6 hodín a lety do Tel Avivu, New Yorku a Toronta
 2. Na Váš let sa prihlasujete, v záislosti od Vašej leteckej spoločnosti, v Termináli 1,1A alebo 3.
 3. Zamestnancom pri pulte odovzdajte Vašu letenku.
 4. Obdržíte palubný lístok.

WEB Check-in

Ušetrite si čakanie v rade na letisku a prihláste sa na svoj let z pohodlia Vášho domova prostrednúctvom  WEB Check-in, ktorý ponúka Vaša letecká spoločnos.Vytlačte si Váš palubný lístok a preukážte sa ním pri kontrole palubných lístkov na letisku.Ak letíte s batožinou, odovzdajte ju pri osobitnom pulte. Podrobné informácie o tom, pri ktorých letoch je možné túto ponuku využi, Vám poskytne Vaša letecká spoločnos.

Check-in Wien-Mitte

U niektorých leteckých spoločností sa môžete pohodlne zaregistrova aj v centre Viedne,
na železničnej stanici Wien-Mitte, pri termináli City Airport Train Terminal , za predpokladu, že si zakúpite lístok CAT-Ticket.
 1. Pri jednom z ôsmych check-in pultov na železničnej stanici Wien Mitte sa preukážte platným lístkom CAT-Ticket
 2. Vybavovaciemu personálu odovzdajte Vašu letenku.
 3. Obdržíte palubný lístok.
Prihlásenie sa na let (check-in) je možné, v závislosti od leteckej spoločnosti, už 24 hodín až 75 minút pred plánovaným odletom. Presné termíny sa dozviete u Vašej leteckej spoločnosti.

 
Aktuálny zoznam všetkých leteckých spoločností vybavujúcich pasažierov v centre Viedne (Wien-Mitte) nájdete na www.cityairporttrain.com alebo sa informujte na tel. čísle: +43-1-25250.
 

Automaty Self Check-in na Letisku Viedeň

 1. Na takomto automate sa môžete zaregistrova aj sami a to pomocou kreditnej karty, karty Miles & More, Vášho priezviska, rezervačného kódu alebo skenovaním Vášho pasu.
 2. Riaďte sa návodom na obsluhu automatu.
 3. Ak máte aj inú ako príručnú batožinu, automat vám oznámi, pri ktorom vybavovacom pulte ju musíte odovzda
 4. Obdržíte váš palubný lístok.

Prihlásenie sa na let v predvečer letu

Niektoré letecké spoločnosti ako napr.: Austrian Airlines, NIKI Luftfahrt, Air Berlin, etc., ponúkajú možnos prihlásenia sa na let už v predvečer letu. Informujte sa o takejto možnosti u Vašej leteckej spoločnosti.
 

3.) Odovzdanie batožiny

Ak necestujete len s príručnou batožinou a ak ste svoju batožinu neodovzdali už v centre Viedene (Wien-Mitte) alebo v predvečer letu, odovzdajte ju pri vybavovacom pulte Vašej leteckej spoločnosti na letisku pri alebo za terminálom. Obdržíte ústrižky batožinových príveskov.

Voľná batožina

Voľná batožina označuje také množstvo batožiny na jedného cestujúceho, ktoré letecká spoločnos dopraví bez dodatočných nákladov. Aká je max. povolená váha voľnej batožiny, resp. koľko kusov takejto batožiny môže prepravova jeden cestujúci, je uvedené na letenke, resp. sa informujte u Vašej leteckej spoločnosti.

 

Objemná batožina a zvieratá

Ak chcete cestova s objemnou batožinou alebo zvieraom, informujte sa u Vašej leteckej spoločnosti ohľadom nákladov a zohľadnite nasledujúce informácie:
 1. Včas nahláste takúto skutočnos vašej leteckej spoločnosti.
 2. Ak prepravujete zviera, dostanete od leteckej spoločnosti prívesok, ktorý musíte pripevni na prepravku, resp. klientku vhodnú pre transport takéhoto zvieraa.
 3. Ak máte ďalšiu batožinu, ktorú treba odovzda, choďte, v závislosti od leteckej spoločnosti,  k vybavovaciemu pultu (Check-in/Gepäckaufgabe).
 4. Personálu pri pulte odovzdajte letenku a vašu batožinu.
 5. Dostanete palubný lístok a ústrižky batožinových príveskov.
 6. S objemnou batožinou alebo zvieraom prejdite,v závislosti od letec. spoločnosti, k pultu pre vybavenie objemnej batožiny pri termináloch Check-in 1 alebo Check-in 3.
 7. Odovzdajte tam vašu objemnú batožinu alebo Vaše zviera, ktoré samozrejme do lietadla nebude dopravené cez posuvný pás, ale ho tam odnesie zamestnanec letiska.
 8. Vydajú Vám ústrižky batožinových príveskov.
Prosíme Vás o zohľadnenie prípustnej veľkosti príručnej batožiny. Neexistuje medzinárodný štandardný predpis a preto vám odporúčame opýta sa Vašej leteckej spoločnosti na veľkos, rozmery a dovolený počet kusov príručnej batožiny.  Austrian Airlines povoľuje max. veľkos príručnej batožiny  55cmx40cmx23cm  a max. váhu 8 kg.
 

Informujte sa včas o tom, čo smiete vzia na palubu lietadla. Okrem toho treba zohľadni bezpečnostné predpisy o príručnej batožine a zoznam  zakázaných predmetov.
 

4.) Kontrola palubných lístkov

S Vašim palubným lístkom pokračujte ku kontrole palubných lístkov. Podľa toho, cez ktorú východovú bránu budete prechádzať (GATES B,C,D) prejdite ku kontrole palubných lístkov Bordkartenkontrolle  2. Ak musíte ísť k východovým bránam F alebo G, pokračujte ku kontrole palubných lístkov Bordkartenkontrolle 3. Po kontrole palubného lístka prejdete cez turniket do priestoru vyhradeného výlučne pre cestujúcich. To znamená, že ak Vás niekto vyprevádza, musíte sa s ním rozlúčiť najneskôr pred prechodom cez túto kontrolu. V zóne určenej pre pasažierov na Vás čaká bohatá ponuka obchodov a gastronomických zariadení.
 

5.) Bezpečnostná kontrola

Pri východe k lietadlám (GATES) sa v rámci bezpečnostnej kontroly kontrolujú cestujúci a ich príručná batožina. Každý pasažier je pred prechodom cez detektor kovov povinný odložiť všetky kovové predmety. Tekutiny môžu cestujúci vziať na palubu len ak sú zabalené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s objemom maximálne jeden liter, pričom maximálna veľkosť jedného balenia je 100 mililitrov (1 dcl). Tieto vrecká treba preukázať pri vybavovacích pultoch. Ak cestujete do krajiny, ktorá podpísala Schengenskú dohodu, prejdite k východom (Gates) B a C alebo F, k centrálnym bezpečnostným kontrolám. Ak cestujete do krajiny mimo Schengenského priestoru, prejdite k východom (Gates) D a G, k centrálnym bezpečnostným kontrolám a ďalej k pasovej kontrole.
 
Informujte sa včas o tom, čo smiete vziať na palubu lietadla. Okrem toho treba zohľadniť bezpečnostné predpisy o príručnej batožine a zoznam  zakázaných predmetov.
 

6.) Pasová kontrola (len pri cestovaní mimo Schengeského priestoru)

Ak cestujete do krajiny mimo Schengenského priestoru, musíte cestou k východovým bránam (GATES) D a G prejsť pasovou kontrolou. Pri pulte musíte predložiť Váš pas a palubný lístok.
 

7.) Sledovanie aktuálnych informácií o lete

Kontrolujte aktuálne informácie o Vašom lete. V priestore východových brán (GATES) máte možnosť sledovať rôzne svetelné tabule a monitory. Aj prostredníctvom mobilného telefónu je možne vyhľadať aktuálne odlety na našej mobilnej webovej stránke. Alternatívne sa môžete prihlásiť v aplikácii Vienna Airport App a o statuse Vášho letu budete informovaný priamo na Váš iPhone alebo Android.


Informácie týkajúce sa Vášho letu môžu byť nasledovné:

 

Stav letuVýznam
gate open"Prvá výzva“ - Cestujúci  sú vyzývaní k tomu, aby sa dostavili k odletovej bráne.
gate changeOdletová brána bola zmenená. Let štartuje od inej brány ako sa pôvodne plánovalo.
boarding
„Druhá výzva“ - označuje proces, kedy sa cestujúci premiestňuje zo zóny odletovej brány do lietadla.
cancelledLet ktorý sa má uskutočniť (Outgoing) je zrušený (neuskutoční sa).
delayed

Pri odlete došlo k omeškaniu. Let sa uskutošní, avšak s omeškaným odletom.


Čo robiť v prípade zrušenia Vášho letu

 
Prejdite k transfernému pultu Vašej leteckej spoločnosti a opýtajte sa na možnosť  prerezervovania (prebukovania)Vášho letu. Ak sa Vám podarí nájsť alternatívny let, opýtajte s na všetky relevantné informácie o tomto lete  (číslo letu, čas odletu/príletu, GATE) a držte sa pokynov zamestnancov pri pulte. Na vyplnenie času máte k dispozícii bohatú ponuku obchodov a gastronomických zariadení.
Môžete využiť rôzne salóniky na Letisku Viedeň, ktoré Vám spríjemnia dobu čakania v uvoľnenej a exkluzívnej atmosfére.
 

Odlietate a kvôli postihnutiu potrebujete asistenčný servis

1.) Nahlásiť potrebu asistencie

Vaše potreby a požiadavky nahláste vašej cestovnej kancelárii alebo leteckej spoločnosti najneskôr 48 hodín pred plánovaým odletom, aby sme pre vás mohli zabezpečiť asistenčný servis. Posúďte sami stupeň obmedzenia vašej mobilitya nahláste ho už pri rezervácii vášho letu.

Platí nasledovná medzinárodná šesťstupňová klasifikácia:

 

Stupeň mobility
Posúdenie
WCHR (wheelchair - ramp)
Pasažier môže prejsť kratšiu vzdialenosť a stúpať po schodoch. Dokáže sa samostatne pohybovať po kabíne a zvláda výstup po schodoch do lietadla. Je potrebné sprevádzať ho ku/ od lietadla.
WCHS (wheelchair - steps)
Pasažier nedokáže výjsť po schodoch k lietadlu/ z lietadla, ale sa vie samostatne pohybovať v kabíne.
WCHC (wheelchair - cabin seat)
Pasažier je kompletne imobilný a k jeho sedadlu v kabíne musí byť prevezený a odtiaľ vyzdvihnutý.
STCR (stretcher)
Pasažier musí byť transportovaný v ľahu.
DEAF
Pasažier so sluchovým alebo sluchovým a rečovým postihnutím.
BLND
Pasažier so zrakovým postihnutím.

2.) Cesta na Letisko Viedeň

Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen
Súradnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 

Arrival to Vienna Airport

Prichádzate na letisko autom alebo taxíkomt? Využite označené bezplatné plochy na vystúpenie a vyloženie batožiny z auta. Pred každým z terminálov 1/1A/3 sa nachádzajú 3 označené parkovacie miesta pre krátkodobé parkovanie/vystúpenie cestujúcich. Odtiaľ sa cestujúci dostane priamo do odletovej haly nachádzajúcej sa na tom istom podlaží.

Disabled parking spaces

2.1) Správne parkovacie miesto (odletové podlažie)

Ak na letisko prídete vlastným autom, máte k dispozícii označené parkovacie miesta pre zdravotne posihnutých.
 
Podľa toho, pri ktorom termináli sa budete prihlasova na let, odporúčame využitie nasledujúcich možností parkovania:
 
Pre Terminál 1 a Terminál 1A je najlepšou parkovacou možnos ou Parkhaus 3 (Koordináty: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’) s 18 bezbariérovými parkovacími miestami na podlaží/Ebene 2. Chránený prechod do check-in zón je možný cez podlažie Ebene 2.
 
Access to multi-storey car park 3

Pre Terminál 3 odporúčame Parkhaus 4 (Koordináty: N 48° 07' 18'', E 16° 33' 51''). Držte sa v smere príletov (Ankunft) a za hotelom NH Hotel odbočte doľava. Na podlaží Ebene 0 sa nachádza 16 bezbariérových parkovacích miest. Prechod k Terminál 3 je možný tunelom pre cestujúcich cez podlažie Ebene -1 ale aj vý ahom cez podlažie Ebene 3.

Access to multi-storey car park 4

K parkovaciemu domu Parkhaus 4 sa dostanete aj cez odletové podlažie. Vchod je na začiatku Check-in 3 na ľavej strane.

Access to multi-storey car park 4
V parkovacom dome Parkhaus 4 môžete použi vý ahy, ktorými sa dostanete na podlažie/Ebene 3 a odtiaľ cez mostík do Terminálu 3.Okrem toho je k dispozícii chránený prechod k terminálom cez pasažiersky tunel na podlaží/Ebene -1.
 
Alternatívne môžete parkovať aj na parkovisku C a to nezávisle od leteckej spoločnosti, k dispozćii je 39 bezbariérových parkovacích miest (Koordináty: N48° 07’ 23’’, E 16° 33’ 59’’). Chránený prechod k terminálom je možný cez pasažiersky tunel na podlaží/Ebene -1.
Access to car park C
V prípade problémov alebo potreby pomoci, zavolajte pomocou tlačítka na závore ( pri vchode do parkoviska) zamestnancov pokladne, ktorí Vám radi pomôžu! Pozor: Personál pokladne poradí a pomôže so všeobecnými problémami spojenými s parkovaním, avšak nevykonáva žiadnu prepravu.
 
(Podľa smernice EU (EC) 1107/2006 zodpovednosť za poskytnutie pomoci osobám s obmedzenou mobilitou (PRM) v leteckej doprave preberajú letiská).

2.2) Odložiť si parkovací lístok

Pri vjazde do parkovacieho domu alebo na parkovisko obdržíte parkovací  lístok. Prosíme Vás, aby ste tento parkovací lístok až do opustenia parkoviska dobre uschovali.
 
Cash desk
50%  - Zvýhodnená cena parkovného

 
Letisko Viedeň ponúka 50-percentnú zľavu na cenu parkovného v parkovacích domoch - Parkhaus 3 a Parkhaus 4 ako aj na parkovisku C. Zľavu obdržíte po návrate z Vašej cesty priamo pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorená nonstop) po predložení kópie preukazu podľa §29b StVO, prípadne vášho EU-parkovacieho preukazu pre zdravotne postihnutých (model Eur. Spoločenstva), alebo pasu pre zdravotne postihnuté osoby s dodatkom „Neprípustnosť cestovania prostriedkami hromadnej dopravy kvôli trvalému poškodzovaniu zdravia“.

Prosíme, aby ste zohľadnili skutočnosť, že zvýhodnenie ceny parkovného sa nevzťahuje na parkovisko krátkodobého parkovania - Kurzparkplatz K1 (odlety) a K3 (prílety).

3.) Mobilitätsservice nájdete v Termináli 3

Pri príchode sa prihláste pracovníkom služby pre osoby s obmedzenou mobilitou pri pulte („Mobilitätsservice“) na odletovom podlaží v zóne Check-in 3 alebo pri vybavovacom pulte Vašej leteckej spoločnosti.

 

4.) Všetko ostatné vybaví letiskový personál

Od momentu, kedy Vás pracovník služby pre osoby s obmedzenou mobilitou  („Mobilitätsservice“)vyzdvihne, sa tento postará nielen o Vás, s ale aj o všetky formality spojené s letom.