Bezbariérové parkovanie

Ak pricestujete vlastným vozidlom, nájdete na Letisku Viedeň označené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby v nasledovných parkovacích domoch, resp. parkoviskách:
 
  • Parkhaus 3:                18 miest (Deck 2)
  • Parkhaus 4:                16 miest (Deck 0)
  • Parkplatz C:                39 miest (na oboch stranách pri vjazde)
  • Kurzparkplatz K3:          6 miest (priamo pri prechodoch do priletovej haly)
Okrem toho sa priamo pred odletovoua príletovou halou nachádzajú parkovacie plochy pre zdravotne postihnuté osoby, ktoré uľahčujú ich prevoz na letisko, príp. odvoz z letiska. Prosíme o pochopenie, že doba parkovania v takýchto prípadoch je obmedzená a takéto vozidlo musí by adekvátne označené.
 

Odletové terminály (drop-off):

Parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých sa nachádzajú pred každým terminálom.
  • Terminál 1 / 1A / 2:     spolu 3 parkovacie miesta
  • Terminál 3:                 spolu 3 parkovacie miesta

Príletový terminál (pick-up):

Strážnik pri závore Vám umožní po predložení preukazu v zmysle §29b StVO, prípadne Európskeho parkovacieho preukazu pre zdravotne postihnuté osoby, bezodplatný prechod priamo k príletovej hale. Príjazd je hneď vedľa vjazdu pre taxíky a používajú ho aj linkové autobusy a diplomati.
 

Zvýhodnená cena parkovného

Letisko Viedeň ponúka 50-percentnú zľavu na cenu parkovného v parkovacích domoch - Parkhaus 3 a Parkhaus 4 ako aj na parkovisku C. Zľavu obdržíte po návrate z vašej cesty priamo pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorená nonstop) po predložení kópie preukazu podľa §29b StVO, prípadne vášho EU-parkovacieho preukazu pre zdravotne postihnutých (model Eur. Spoločenstva), alebo pasu pre zdravotne postihnuté osoby s dodatkom „Neprípustnos cestovania prostriedkami hromadnej dopravy kvôli trvalému poškodzovaniu zdravia“.
 
Prosíme, aby ste zohľadnili skutočnos, že zvýhodnenie ceny parkovného sa nevzahuje na parkovisko krátkodobého parkovania - Kurzparkplatz K1 (odlety) a K3 (prílety).
 
 
V prípade otázok týkajúcich sa parkovania volajte +43-1-7007-22886.