Optimálne parkovacie moznosti

Car park
Nasledujúce parkoviská a parkovacie domy sú prepojené s odbavovacou budovou chodbami a zastrešenými chodníkmi:
 
 • 2 Parkovacie domy - od € 4,50 / hod.

        - Parkovací dom 3 ... odporúčame pre Terminál 1, Terminál 1A a pre Terminál 2.

        - Parkovací dom 4 ... odporúčame pre Terminál 3.

 • 1 Parkovisko C - od € 3,70 / hod.
 • 2 Parkoviská per krátkodobé parkovanie - € 4,70 / hod.

        - Parkovisko pre krátkodobé parkovanie K1 ... odporúčame pre osoby privážajúce

          cestujúcich (odletový terminál)

        - Parkovisko pre krátkodobé parkovanie K3 ... odporúčame pre osoby

          vyzdvihujúce cestujúcich (príletový terminál)

Parkovacie poplatky a ich prehl'ad nájdete tu: Prehl'ad parkovacích poplatkov
 

Parkovacie poplatky sa platia pred vyzdvihnutím vozidla pri jednom z početných pokladničných automatov alebo priamo v pokladni parkov. domu Parkhaus 4, a to buď v hotovosti, alebo prostredníctvom platobnýchekariet American Express, Diners Club, Mastercard, Visa, prípadne rak. bankovou kartou Maestro. Po zaplatení dostanete výjazdový lístok, ktorý vám do 20 minút od zaplatenia umožní opusti parkovací dom, resp. parkovisko. Ak máte kreditnú kartu, môžete zaplati priamo pri parkovacej rampe.
 

Informujte sa o podmienkach parkovania v parkovacích domoch a na parkoviskách Letiska Viedeň.

 

TANKE – Tankovacia stanica elektromobilov na Letisku Viedeň

Wien Energie zriadila v spolupráci so spoločnospu Flughafen Wien AG prvú elektrickú tankovaciu stanicu na Letisku Viedeň a to vo verejnom parkovacom dome Parkhaus 4 na úrovni 0 (Ebene 0), hneď pri vchode za rampou.
 
Všetko, čo potrebujete na to, aby ste "natankovali" čistú elektrickú energiu, je tzv. TANKE-Karta. Presný návod na použitie nájdete na na každej nabíjacej TANKE-stanici.
 
Detalné informácie o "TANKE" nájdete na stránke Wien Energie:
 

Ďialničné známky

Pri pokladni v parkovacom dome Parkhaus 4 si môžete za normálnu obchodnú cenu zakúpi rakúske dialničné známky pre motorové vozidlo (aj motocykel). Pokladňa je otvorená nonstop a plati za dial. známky možno len v hotovosti.
 

Parkovacie karty pre Viedeň

Pri pokladni v parkovacom dome Parkhaus 4 si môžete za normálnu obchodnú cenu zakúpi parkovacie karty pre zóny krátkodobého parkovania vo Viedni.