Check-in Wien Mitte – Vybavenie cestujúcich v centre Viedne

U niektorých leteckých spoloèností sa môžete pohodlne zaregistrova aj v centre Viedne, na železniènej stanici Wien-Mitte pri terminále City Airport Train Terminal, ak ste si zakúpili lístok CAT-Ticket.

  • Pri jednom z desiatich check-in pultov na železniènej stanici Wien Mitte sa preukážte platným lístkom CAT-Ticket.

  • Vybavovaciemu personálu odovzdajte vašu letenku a batožinu.

  • Odovzdajú vám palubný lístok a ústrižky batožinových príveskov.

  • Na letisku prejdite ku kontrole palubných lístkov, príp. pasovej kontrole a odtia¾ priamo k východu k vašemu lietadlu (GATE).

Vybavenie (check-in) je možné, v závislosti od leteckej spoloènosti, už 24 hodín až 75 minút pred plánovaným odletom. Presné termíny vybavenia sa dozviete u vašej leteckej spoloènosti.

Aktuálny zoznam všetkých leteckých spoloèností vybavujúcich pasažierov v City Check-in nájdete na www.cityairporttrain.com alebo sa informujte na tel. èísle: +43-1-25250.