Vybavenie cestujúcich / Check-in

Check-in

Ak je to možné, prosíme Vás, aby ste sa informovali ešte pred Vaším príchodom na naše letisko, v ktorej registračnej zóne (CHECK-IN) sa musíte prihlási na Váš let. Pomoc nájdete na Check-in Finder.

 

Máte k dispozícii nasledujúce možnosti vybavenia cestujúcich (check-in):

 

WEB Check-in

 

Ušetrite si čakanie v rade na letisku a prihláste sa na svoj let zo svojho domova prostredníctvom tzv. WEB Check-in, ktorý ponúka vaša letecká spoločnos. Vytlačte si váš palubný lístok a preukážte sa ním pri kontrole palubných lístkov na letisku. Ak letíte s batožinou, odovzdajte ju pri osobitnom pulte. Podrobné informácie o tom, pri ktorých letoch je možné túto ponuku využi, vám poskytne vaša letecká spoločnos.

 

Vybavenie cestujúcich v centre Viedne - Check-in Wien Mitte

U niektorých leteckých spoločností sa môžete pohodlne zaregistrova aj v centre Viedne, na železničnej stanici Wien-Mitte pri terminále City Airport Train Terminal , ak ste si zakúpili lístok CAT-Ticket.
 • Pri jednom z desiatich check-in pultov na železničnej stanici Wien Mitte sa preukážte platným lístkom CAT-Ticket.
 • Vybavovaciemu personálu odovzdajte vašu letenku a batožinu.
 • Odovzdajú vám palubný lístok a ústrižky batožinových príveskov.
 • Na letisku prejdite ku kontrole palubných lístkov, príp. pasovej kontrole a odtiaž priamo k východu k vašemu lietadlu (GATE).
Vybavenie (check-in) je možné, v závislosti od leteckej spoločnosti, už 24 hodín až 75 minút pred plánovaným odletom. Presné termíny vybavenia sa dozviete u vašej leteckej spoločnosti.
 

Aktuálny zoznam všetkých leteckých spoločností vybavujúcich pasažierov v City Check-in nájdete na www.cityairporttrain.com alebo sa informujte na tel. čísle: +43-1-25250.

 

Registrácia v predvečer letu/ Vorabend Check-in

Informujte sa o tejto možnosti u vašej leteckej spoločnosti.

                                                                                

Automaty Self Check-in na Letisku Viedeň

 1. Na takomto automate sa môžete zaregistrova aj sami a to pomocou kreditnej karty, karty Miles & More, vašeho priezvyska, rezervačného kódu alebo skenovaním vašeho pasu.
 2. Riaďte sa návodom na obsluhu automatu.
 3. Ak máte aj inú ako príručnú batožinu, automat vám oznámi, pri ktorom odbavovacom pulte ju musíte odovzda.
 4. Obdržíte váš palubný lístok a ústrižky batožinových príveskov.
 5. Následne prejdete ku kontrole palubných lístkov, colnej kontrole a odtiaž k východu k vašemu lietadlu, tzv. GATE. 

Vybavovací pult konkrétnej leteckej spoločnosti na letisku

 1. Pred odletom by ste sa mali na letisko dostavi včas. Odporúčame: Prihlási (check-in) sa môžete, v zavislosti od leteckej spoločnosti,
  • 2 hodiny pri vnútrozemských letoch a medzinárodných letoch kratších ako 6 hodín,
  • 3 hodiny pri medzinárodných letoch trvajúcich dlhšie ako 6 hodín a letoch do Tal Avivu
 2. V závislosti od Vašej leteckej spoločnosti sa môžete zaregistrova na Vás let (check-in) pri týchto termináloch:Terminál 1, Terminál 1A oder Terminál 3.
 3. Pri vybavovacom pulte (check-in) odovzdáte personálu letenku a batožinu.
 4. Dostanete váš palubný lístok a ústrižky  batožinových príveskov.
 5. Potom sa odoberiete ku kontrole palubných lístkov , colnej kontrole a odtiaž k východu k vašemu lietadlu, označenému ako GATE.

Ak máte objemnú batožinu prekračujúcu povolené limity, resp. prepravujete väčšie zviera:

 

 1. Včas nahláste takúto skutočnos vašej leteckej spoločnosti.
 2. Ak prepravujete zviera, dostanete od leteckej spoločnosti prívesok, ktorý musíte pripevni na prepravku, resp. klientku vhodnú pre transport takéhoto zvieraa.
 3. Ak máte ďalšiu batožinu, ktorú treba odovzda, choďte k vybavovaciemu pultu (check-in).
 4. Personálu pri pulte odovzdajte letenku a vašu batožinu.
 5. Dostanete palubnú vstupenku a ústrižky batožinových príveskov.
 6. Prejdite s Vašou nadmernou batožinou alebo Vaším zvieraťom, v závislosti od leteckej spoločnosti, k pultu pre vybavenie nadmernej batožiny Check-in pri Termináli 1 alebo 3.
 7. Odovzdajte tam vašu objemnú batožinu alebo vaše zviera, ktoré samozrejme do lietadla nebude dopravené cez posuvný pás, ale ho tam odnesie zamestnanec letiska.
 8. Vydajú vám ústrižky batožinových príveskov.
 9. Prejdite ku kontrole palubných lístkov, resp. colnej kontrole, a ďalej k východu k vašemu lietadlu (GATE).