Transfer

Transfer VIA VIENNA je rýchlejší, pohodlnejší a jednoduchší ako na mnohých iných letiskách.

Èas prestupovania, tzv. Minimum-Connecting Time, je 25 minút (v rámci letov Star-Alliance) a to je jeden z najrýchlejších v Európe. Dobre rozvrhnuté lety, zvl᚝ do východnej a západnej Európy, prípadne medzikontinentálne lety, umožòujú rýchly transfer do každej destinácie. Vzdialenosti medzi príletovými a odletovými bránami (GATE) sú krátke. Pokia¾ vám zostáva èas, využite našu ponuku obchodov a gastronómie.

Cestujúci Letiska Viedeò majú k dispozícii kyvadlovú dopravu, tzv. transfershuttle, ktorý premáva

medzi zónami leteckých nástup횝 B/C  a  F/G 

v èase od  05:30 hod. do 22:35 hod.

Ïalšie informácie získate pri pulte Transfer v blízkosti  B -, C -, D -, F - a G - Gates.