IR - Presseaussendungen


27.12.2011 | IR-News
Flughafen Wien AG: Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetz
 
Gemäß § 91 Börsegesetz, wurde der Flughafen Wien AG am 23. Dezember 2011 mitgeteilt, dass Lazard Asset Management LLC seit 22. Dezember 2011 nunmehr 1.046.669 Stimmrechte bzw. 4,98% am Grundkapital der Flughafen Wien AG hält.