Zavazadla

V zájmu bezproblémového a jistého odbavení letu prosí aerolinky o pochopení toho, že limity váhy Vašich zavazadel musí být důsledně dodržovány. Neexistuje žádný mezinárodní standart velikosti popřípadě rozměrů palubního zavazadla a příručního zavazadla. Váha a míra se liší dle aerolinky, třídy a vzdálenosti.

Bezplatným zavazadlům

Detaily k bezplatným zavazadlům naleznete na svém palubním lístku nebo se informujte u dané aerolinky.

Velká zavazadla a zvířata

Velká zavazadla (např. surfovací prkno, hudební nástroje, kolo, skříňový kufr apod.) a zvířata jsou akceptována, na náklady se informujte u svých aerolinek. Při přepravě velkých zavazadel příp. velkých zvířat musí být provedeno odbavení u přepážky pro velká zavazadla. Prosíme, abyste se na přesný postup informovali při odbavení. Kočky a malí psi se mohou přepravovat také v příručním zavazadle. Prosíme, informujte se vždy včas u své aerolinky a respektujte přitom ochranu zvířat a ustanovení zákona.

Příruční zavazadla

Do letadla lze zásadně vzít jen jeden kus. Protože neexistují žádné mezinárodní standardy týkající se velikosti, případně rozměrů příručního zavazadla, informujte se vždy u dané aerolinky.

Abychom Vám mohli zaručit maximální bezpečnostní standard, platí od listopadu 2006 pro všechny lety, které vzlétají z letišť v prostoru EU, jakož i z Norska, Švýcarska a Islandu, zvláštní bezpečnostní předpisy týkající se příručních zavazadel. Netýká se nákupů na letišti, protože zde se jedná o kontrolované zboží. Řada nebezpečných předmětů se podle nařízení EU z bezpečnostních důvodů nesmí brát na palubu. Včas se informujte o tom, co se nesmí brát na palubu letadla a jaké předměty jsou zakázány.

Ztracené předměty

Po přistání Vám chybí zavazadlo? Obraťte se na přepážku aerolinek ztráty & nálezy v hale, kde se odevzdávají zavazadla. Ztratili jste něco v letadle? Na patře 0 se obraťte na oddělení nálezů a ztrát letiště Vídeň.

Zavazadla - služby

V odletové a příletové hale Vám jsou na požádání k dispozici během provozní doby letiště nosiči zavazadel.

Naši hosté mohou využít naší nabídky uschování částí zavazadel, jakož i uschování různých dokumentů, klíčů aj., které nepotřebují na své cestě, v sejfu.

Na přání také mohou být dané materiály uschovány pro osobu, která je vyzvedne, ale musí být uvedeno její jméno.

Dále je možné celní uschování.

Ve všech částech letiště Vídeň můžete použít samoobslužných vozíků na zavazadla.

Podrobné informace a kontaktní údaje naleznete v Zavazadla - služby.

V dopravním prostoru jsou k dispozici zdarma nákupní vozíky.

Vaše zavazadla - informace a tipy

  • Označte své kufry zřetelně štítkem se jménem a adresou.

  • Hodnotné předměty, důležité dokumenty nebo léky si vezměte s sebou do příručního zavazadla!

  • Své kufry zamkněte! Použijte navíc pevný pás a kvalitní zámek.

  • Odstraňte staré visačky z dřívějších cest - mnoho různých visaček může evidenční systém zmást a zvýšit riziko, že kufr nebude správně zařazen.

Nebezpeèný náklad

Nebezpeèné zboží jsou takové pøedmìty nebo látky, které mohou pøedstavovat potenciální riziko pro zdraví, bezpeènost, majetek nebo životní prostøedí. Pro pøepravu tohoto druhu zboží platí zvláštní ustanovení.

Podrobnosti o pøepravních podmínkách naleznete v tabulce IATA 2.3 A.

Detailnìjší pøepravní podmínky jsou k nahlédnutí u pøíslušné letecké spoleènosti.