ODLÉTAJÍCÍ CESTUJÍCÍ

Odlétáte z vídeňského letiště

1.) Cesta na vídeňské letiště

Příjezd na letiště se může uskutečnit různými způsoby:

 

Příjezd autem

Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen
Souřadnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 

Arrival to Vienna Airport
1.  Nejvhodnější parkoviště (odletové patro)
 
Podle toho, ve kterém prostoru check-in máte být odbaveni, Vám doporučujeme zvolit si následující parkovací možnosti:
 
Pro terminál 1 a terminál 1A jsou nejlepší možností parkovací garáže 3 (souřadnice: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’). K těmto terminálům vede přístup chráněný před nepřízní počasí ze 2. patra parkovacích garáží.
Access to multi-storey car park 3

Pro terminál 3 doporučujeme parkovací garáže 4 (souřadnice: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’). Jeďte směrem k příletům a zahněte za hotelem NH doleva.

Access to multi-storey car park 4

Do parkovacích garáží 4 se dostanete přes odletové patro. Vjezd se nachází naproti terminálu 3 po levé straně.

Access to multi-storey car park 4
V parkovací garáži 4 jsou k dispozici výtahy, jimiž můžete vyjet do 3. patra a odtud se dostanete po můstku k odbavovacímu prostoru check-in 3. Cestující mohou pro přístup k odbavovacím prostorům rovněž použít chráněný tunel z podlaží -1.
 
Případně můžete zaparkovat také na parkovišti C (souřadnice: N 48° 07' 23'', E 16° 33' 59''), ať míříte ke kterémukoli odbavení check-in. Chráněný přístup k odbavovacím přepážkám check-in je možný tunelem pro cestující z podlaží -1.
Access to car park C
Paying machine
2. Uschovejte si parkovací lístek

 
U vstupní závory k parkovišti nebo parkovacím garážím dostanete parkovací lístek, který si laskavě uschovejte až do opuštění parkoviště. Ceny za použití různých parkovacích možností najdete v našem sazebníku parkovného. Zaplatit je možné buď u některého z pokladních automatů na příslušném parkovišti, u pokladní přepážky v parkovací garáži 4 (otevřeno 24 hodin denně) nebo přímo
u výjezdu pomocí kreditní karty (American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakouské bankovní karty nebo parkovací karty.

Příjezd taxíkem

Pojedete-li na letiště taxíkem, vystupte nejlépe přímo u svého terminálu. Požádejte řidiče, aby Vás nechal vystoupit – v závislosti na tom, se kterou společností letíte – buď u terminálu 1, terminálu 1A nebo terminálu 3! Pomůže Vám v tom náš Check-in Finder.
 
Get out at your check-in area

Příjezd autobusem

1. Autobusy, které jezdí na letiště
 
Použijte plánovač tras pro veřejnou dopravu, například: Scotty (jízdní řády ÖBB), nebo informace o autobusech na našich webových stránkách, abyste zjistili, kdy a které autobusy jedou na letiště.
 
2. Autobusové nádraží na letišti
 
Autobusové nádraží se nachází přímo před příletovou halou letiště.
 
Autobusové zastávky před příletovou halou

Bus platforms
3. Cesta k odbavovacímu prostoru (check-in)
 
Máte-li se odbavit v terminálu 3, vydejte se od autobusového nádraží po vyznačené cestě pro chodce do příletové haly a použijte jedny ze dvou pojízdných schodů nebo jeden ze tří výtahů do odletového patra, 1. podlaží. Potřebujete-li se dostat k terminálu 1 nebo 1A, vydejte se se po výstupu z autobusu vpravo podél budovy a držte se značení navigačního systému.
Ways to check-in areas

Příjezd vlakem (rychlodráha (S-Bahn) / City Airport Train)

1. Vlaky, které jezdí na letiště

 
Použijte plánovač tras pro veřejnou dopravu, například: Scotty (jízdní řády ÖBB), nebo informace o rychlodráze (S-Bahn), ev.o City Airport Train na našich webových stránkách, abyste zjistili, kdy a které vlaky jedou na letiště.
 
2. Vlaková stanice na letišti
 
Vlaková stanice se nachází v suterénu na podlaží -2.
 
3. Cesta k odbavovacímu prostoru (check-in)
 
Poté, co vystoupíte z vlaku, se vydejte pěšky po schodech, ev. výtahem nebo eskalátorem o patro výš. V patře -1 pak sledujte orientační ukazatele. K cestě do terminálu 3 si můžete vybrat mezi dvěma pojízdnými schody a třemi výtahy z příletového patra. 
Potřebujete-li se dostat k terminálu 1 nebo 1A, držte se navigačního systému směrem na terminál 1 a 1A a sjeďte pojízdnými schody do podlaží -1. Z příletové haly Vás pak navigační systém povede doprava směrem k terminálu 1 a 1A.
 

Ways to check-in areas

2. Check-in (Vaše letenka se stane palubní vstupenkou)

Informujte se prosím, pokud možno ještě před Vaším příjezdem na letiště, ke kterému terminálu se potřebujete dostat! Pomůže Vám v tom náš Check-in Finder.
 
Během odbavení (check-in) se Vaše letenka stane palubní vstupenkou. Existuje několik možností:
 

Odbavovací přepážky příslušných leteckých společností na letišti

 1. Měli byste na letiště dorazit včas před odletem. Doporučujeme:
  • 2 hodiny předem pro vnitrostátní a mezinárodní lety s dobou letu do 6
   hodin
  • 3 hodiny pro mezinárodní lety trvající déle než 6 hodin a pro lety do
   Tel Avivu, New Yorku a Toronta
 2. Odbavíte se, v závislosti na své letecké společnosti, v terminálu 1, terminálu 1A nebo terminálu 3.
 3. Předejte pracovníkovi za přepážkou svou letenku.
 4. Obdržíte palubní vstupenku.

Odbavení on-line (WEB check-in)

Vyhněte se dlouhé frontě na letišti a odbavte se pohodlně již doma pomocí nabídky WEB check-in své letecké společnosti. Vytiskněte si palubní vstupenku a předložte ji při kontrole palubních lístků. Pokud cestujete se zavazadly, podejte je předem u zvláštní přepážky příslušné letecké společnosti. Podrobné informace o tom, u kterých letů můžete tuto nabídku využít, obdržíte přímo u své letecké společnosti.

 

Odbavení Wien Mitte (Vídeň střed)
 

V terminálu City Airport Train Terminal na vlakovém nádraží Wien Mitte (Vídeň střed) se můžete nechat u některých aerolinek pohodlně odbavit prostřednictvím lístku
 CAT-Ticket.

 1. Obdržíte palubní vstupenku.
 2. Předejte pracovníkovi za přepážkou letenku.
 3. Na jedné z 8 odbavovacích přepážek Wien Mitte (Vídeň střed) předložte lístek CAT-Ticket.

Odbavení závisí na Vašich aerolinkách a je umožněno 24 hodin až 75 minut před odletem. Přesnou dobu odbavení se dozvíte u své letecké společnosti. Aktuální seznam všech leteckých společností, jejichž odbavení je možné na nádraží Wien-Mitte, najdete na www.cityairporttrain.com nebo se můžete informovat na telefonním čísle: +43-1-25250.

 

Odbavovací automaty na letišti Vídeň

 1. U samoobslužných check-in automatů se můžete odbavit buď prostřednictvím své kreditní karty nebo karty Miles & More, pomocí svého jména, rezervačního kódu nebo naskenováním cestovního pasu.
 2. Řiďte se pokyny automatu.
 3. Pokud s sebou nemáte jen příruční zavazadlo, ukáže Vám automat, u které přepážky musíte svá zavazadla odevzdat.
 4. Obdržíte palubní vstupenku.

Odbavení v předvečer odletu

U některých aerolinek, jako např.: Austrian Airlines, NIKI Luftfahrt, Air Berlin a podobně, je možné odbavení pro mnoho letů již v předvečer cesty. Informujte se o možnosti odbavení v předvečer letu u své letecké společnosti.
 

3. Podání zavazadel

Pokud s sebou nemáte jen příruční zavazadlo, nebo pokud jste již zavazadla neodevzdali na nádraží Wien-Mitte, případně již večer předem, odevzdejte je laskavě personálu u přepážky u své letecké společnosti na letišti. Obdržíte zavazadlový lístek.
 

Bezplatná zavazadla

Bezplatnými zavazadly rozumíme množství zavazadel, které daná letecká společnost přepraví jedné osobě zdarma. Jaká je povolená celková hmotnost, ev. počet zavazadel, najdete na své letence nebo se můžete informovat u příslušné letecké společnosti.
 

Velká zavazadla a zvířata

Pokud s sebou chcete vzít nadměrné zavazadlo nebo zvíře, informujte se prosím u své letecké společnosti na cenu a dodržte laskavě následující postup:
 1. Nahlaste své nadměrné zavazadlo nebo zvíře u své aerolinky.
 2. Vezete-li s sebou zvíře, obdržíte od své letecké společnosti visačku, kterou musíte připevnit na přepravku vhodnou k transportu.
 3. Pokud máte zároveň i nějaké bezplatné zavazadlo, odbavte se, v závislosti na své letecké společnosti, u přepážky pro check-in /příjem zavazadel.
 4. Předejte pracovníkovi za přepážkou letenku a bezplatné zavazadlo.
 5. Obdržíte palubní vstupenku a zavazadlový lístek.
 6. Vydejte se se svým nadměrným zavazadlem nebo zvířetem, v závislosti na své
 7. Odeberte se se svým nadměrným zavazadlem nebo zvířetem, v závislosti na své letecké společnosti, k přepážce pro nadměrná zavazadla v terminálu 1 nebo 3.
 8. Předejte pracovníkovi za přepážkou zavazadlo či zvíře. Vaše zvíře se samozřejmě nebude dopravovat po přepravním pásu pro zavazadla, ale odnese ho zaměstnanec letiště.
 9. Obdržíte zavazadlový lístek / zavazadlové lístky.
Dbejte prosím na maximální přípustnou velikost příručního zavazadla. Pro příruční zavazadlo neexistuje žádný mezinárodní standard. Hmotnost a rozměry se mohou lišit podle letecké společnosti, třídy a trasy. U Austrian Airlines je maximální velikost příručních zavazadel 55 x 40 x 23 cm a maximální hmotnost 8 kg.

 
Včas se informujte o tom, co si smíte vzít na palubu letadla. Kromě toho je nutné se řídit bezpečnostními předpisy pro příruční zavazadla a seznamem zakázaných předmětů.

 

4. Kontrola palubních vstupenek

Nyní se odeberte ke kontrole palubních vstupenek (Bordkartenkontrolle). V závislosti na příslušné bráně se laskavě vydejte pro gates B, C nebo D ke kontrole palubních lístků 2.

Pokud máte použít brány (gates) G nebo F, odeberte se prosím ke kontrole palubních lístků 3. Po kontrole palubní vstupenky budete vpuštěni do prostoru, který je přístupný pouze cestujícím. Pokud Vás doprovázel až ke kontrole palubních lístků někdo, kdo s Vámi neletí, případně nemá palubní vstupenku, musíte se s ním rozloučit nejpozději v tomto okamžiku. V prostoru pro cestující máte k dispozici rozsáhlou nákupní i gastronomickou nabídku.
 

5. Bezpečnostní kontrola

Předtím, než vstoupíte do prostoru své brány (gate), proběhne bezpečnostní kontrola, při níž dochází ke kontrole osob a příručních zavazadel. Každý cestující musí před průchodem detekčním rámem odložit kovové předměty, které má u sebe. Na palubu si smí cestující vzít max. 100 ml tekutiny v balení umístěném v plastovém sáčku. Tento plastový sáček musí být předložen při bezpečnostní kontrole. Pokud cestujete do země, která přistoupila k Schengenské dohodě, odeberte se pro brány (gates) B a C nebo F k centrální bezpečnostní kontrole. Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, odeberte se pro brány (gates) D a G k ústřední bezpečnostní kontrole a pak k pasové kontrole.

 
Respektujte prosím bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a seznam zakázaných předmětů. Podmínky, za kterých je povoleno vzít na palubu dětskou výživu, kojeneckou láhev, tekuté léky a podobně, jsou uvedeny v seznamu povolených předmětů. Informujte se prosím včas před odletem.
 

6.) Pasová kontrola (pouze při cestách do zemí mimo Schengen)

Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, musíte projít pro brány (gates) D a G pasovou kontrolou. U přepážky brány musíte předložit pas a palubní vstupenku.
 

7.) Sledujte informace o odletu

Sledujte prosím neustále aktuální informace o svém letu. Stav Vašeho letu se zobrazuje na různých displejích a monitorech v prostoru Vaší brány. Kdykoliv se také můžete informovat pomocí mobilu v seznamu aktuálních odletů na naší mobilní webové stránce. Případně se též můžete zaregistrovat na svůj let v naší aplikaci Vienna Airport App, takže budete průběžně dostávat aktualizace na svůj iPhone nebo Android.


O svém letu můžete dostat následující informace:

 

Stav letuVýznam
gate openPrvní výzva" - Cestující jsou žádání, aby se dostavili k odletové bráně.
gate changeZměna odletové brány. Letadlo startuje z jiné odletové brány, než se původně plánovalo.
boarding
„Druhá výzva" - označuje proces, kdy cestující odcházejí z nástupní brány do letadla.
cancelledOdlet (outgoing) byl zrušen (neuskuteční se).
delayed

Došlo ke zpoždění odletu. Plánovaný čas odletu je opožděn.


Co dělat, když byl Váš let zrušen

 
Odeberte se k přepážce své letecké společnosti a informujte se, zda si můžete let překnihovat (přebukovat). Pokud je možné rezervovat alternativní let, zjistěte si všechny podstatné informace o letu (číslo letu, čas, brána neboli gate) a postupujte podle pokynů pracovníka na přepážce. V mezičase můžete využít rozsáhlou nákupní i gastronomickou nabídku. Využijte některý ze salonků vídeňského letiště, kde si můžete zkrátit čas čekání v příjemné a exkluzivní atmosféře.

 

Odlétáte a potřebujete kvůli zdravotnímu postižení asistenci

1.) Nahlaste potřebu asistenční služby

Nahlaste prosím potřebu asistenční služby již při rezervaci letu své cestovní kanceláři nebo letecké společnosti, a to nejméně 48 hodin před odletem, aby mohla být pomoc bezpečně zajištěna. Uveďte prosím, do jaké míry je Vaše pohyblivost omezena. Platí mezinárodních 6 stupňů sebehodnocení:

 

Level of assistance
Self-assessment
WCHR (wheelchair - ramp)
Cestující může ujít krátké vzdálenosti a chodit po schodech. V kabině se může sám pohybovat a zvládne absolvovat schody do letadla sám. Pomoc je potřeba k letadlu / od letadla.
WCHS (wheelchair - steps)
Cestující nezvládne vyjít/ sejít schody z/do letadla, v kabině se ale může samostatně pohybovat.
WCHC (wheelchair - cabin seat)
Cestující je kompletně imobilní a musí být dopraven na sedadlo, příp. tam musí být zase vyzvednut.
STCR (stretcher)
Cestující musí být transportován vleže.
DEAF
Cestující se sluchovým nebo sluchovým a řečovým.
BLND
Cestující se zrakovým postižením.

2.) Cesta na vídeňské letiště

Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen
Souřadnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 

Arrival to Vienna Airport

Přijíždíte na letiště taxíkem nebo Vás někdo přiváží autem? Využijte označená bezplatná parkovací místa k vystoupení a vyložení zavazadel. K dispozici jsou vždy 3 označená místa k zastavení pro rychlý výstup z vozu v oblasti terminálů 1/1A a v oblasti terminálu 3. Odtud se dostanete do odletové haly ležící na stejné úrovni.

Disabled parking spaces

2.1) Nejvhodnější parkoviště (odletové patro)

Pokud přijedete vlastním vozem, máte zde označena vlastní parkovací místa pro zdravotně postižené.
 
Podle toho, ve kterém terminálu se budete odbavovat, doporučujeme použít následující parkovací možnosti:
 
Pro terminál 1 a terminál 1A jsou nejlepší možností parkovací garáže 3 (souřadnice: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’) s 18 bezbariérovými vyhrazenými stáními na 2. podlaží. Chráněný přístup k odbavovacím přepážkám check-in je možný přímo z podlaží 2.
 
Access to multi-storey car park 3

Pro terminál 3 doporučujeme parkovací garáže 4 (souřadnice: N 48° 07' 18'', E 16° 33' 51''). Jeďte směrem k příletům a zahněte za hotelem NH doleva. V 0. patře (přízemí) se tu nachází 16 bezbariérových parkovacích míst. Navíc je zde k dispozici chráněný tunel pro cestující k odbavovacímu prostoru přes podlaží -1. Přístup k terminál 3 je však možný také některým z výtahů ze 3. patra.

Access to multi-storey car park 4

Do parkovacích garáží 4 se dostanete také z odletového patra. Vjezd se nachází na začátku odbavovacího prostoru terminál 3 na levé straně.

Access to multi-storey car park 4
V parkovacích garážích 4 jsou k dispozici výtahy, jimiž se dostanete do 3. patra a odtud po můstku k terminálu 3. Navíc můžete použít i chráněný tunel pro cestující k odbavovacímu prostoru přes podlaží -1.
 
Jinou variantou je, nezávisle na Vašem terminálu, parkovat na parkovišti C (souřadnice: N48° 07’ 23’’, E 16° 33’ 59’’) s 39 vyhrazenými bezbariérovými stáními. K terminálům je možné se dostat i chráněným přístupem přes tunel pro cestující na podlaží -1.
Access to car park C
Pokud byste měli při příjezdu jakékoli problémy a potřebovali pomoc, zavolejte tlačítkem hovoru u příjezdových závor obsluhu pokladny: pomoc bude zajištěna co možná nejrychleji! Pozor: Pracovníci u pokladen řeší obecné problémy s parkováním, nejsou však pověřeni transportem.
 
(Podle směrnice EU (ES) č. 1107/2006 přebírají odpovědnost za poskytování pomoci
osobám se sníženou pohyblivostí (OSP) při letecké dopravě letiště).

2.2) Uschovejte si parkovací lístek

U vstupní závory k parkovišti nebo parkovacím garážím dostanete parkovací lístek, který laskavě uschovejte až do opuštění parkoviště.
 
Cash desk
50% sleva z parkovného
Letiště Vídeň AG poskytuje zdravotně postiženým osobám 50% slevu z parkovného v parkovacích garážích 3 a 4 nebo na parkovišti C. Slevu obdržíte po návratu z cesty při placení u pokladní přepážky v parkovací garáži 4 (otevřeno 24 hodin denně) po současném předložení, případně odevzdání kopie:
 • průkazu podle paragrafu §29b StVO nebo
 • parkovací karty EU určené pro postižené osoby (model Evropského společenství) nebo
 • průkazu pro zdravotně postižené osoby s dodatkem „neúnosnost využívání veřejnéhromadné dopravy z důvodu trvalého poškození zdraví“
Vezměte, prosím, na vědomí, že sleva neplatí pro krátkodobá parkoviště K1 (odlet) a K3 (přílet).

3.) Jak najít „Mobilitätsservice" (terminál 3)

Asistenční službu (Mobilitätsservice) najdete v odletovém patře v odbavovacím prostoru check-in 3 nebo u odbavovací přepážky své letecké společnosti.
 

4.) O vše ostatní se již postará personál letiště

Letištní asistenční služba Vás vyzvedne a od tohoto okamžiku se o Vás postará a vyřídí za Vás vše potřebné.