Bezpečnostní kontrola

Novinka od 31. ledna 2014: Změna předpisů o tekutinách

Od 31. ledna 2014 je povoleno vzít si do příručního zavazadla všechny tekutiny zakoupené v bezcelních obchodech (duty-free) na letištích nebo u leteckých společností po celém světě (i když mají objem větší než 100 ml). Pro tekutiny zakoupené v jiných než duty-free obchodech platí dosavadní předpisy beze změny. Rakouské Spolkové ministerstvo vnitra vytvořilo souhrnný přehled, ve kterém jsou všechny změny podrobně vysvětleny: Změna předpisů o tekutinách


Nová informační brožura pro cestující

Nová brožura vydaná Asociací rakouských dopravních letiš (AÖV) popisuje všechny předpisy týkající se bezpečnostní kontroly cestujících a její přesný průběh. Kromě aktuálního ustanovení o tekutinách objasňuje též předpisy o přepravě povolených nebo nebezpečných předmětů: Informační brožura o bezpečnostní kontrole

 

Než přistoupíte k východu, proběhne bezpečnostní kontrola, při které dochází ke kontrole osob a zavazadel. Každý cestující musí před prostoupením rámem detektoru kovu odložit kovové předměty, které má u sebe. Lze převážet max. 100 ml tekutiny v nádobě a v plastovém sáčku. Tento plastový sáček se musí předložit při bezpečnostní kontrole. Pokud cestujete do země, která přistoupila k Schengenské dohodě, odeberte se k bezpečnostním kontrolám k východům B01 - B99, C01 - C99 nebo k východům F01 - F99.

 

Dodržujte povolenou velikost příručního zavazadla. Pro příruční zavazadla neexistuje žádný mezinárodní standard. Váha a rozměry se mohou lišit podle dané aerolinky, třídy a vzdálenosti. U Austrian Airlines je maximální velikost příručního zavazadla 55cmx40cmx23cm.

 

Informujte se včas o tom, co si smíte vzít na palubu. K tomu je třeba dbát na bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a seznam zakázaných předmětů.

 

V případě reklamací týkajících se bezpečnostní kontroly nabízí letiště zákazníkům okamžitou pomoc na přepážce „Sofort-Service". Zde se Vám dostane ze strany zaměstnanců letiště individuální péče a podpory, pokud to bude v souvislosti s bezpečnostní kontrolou zapotřebí. Přepážky se nacházejí u bezpečnostních kontrol v prostoru check-in 3, u bran D na východním molu a u bran B na západním molu. V záležitosti jakýchkoliv podnětů či stížností týkajících se průběhu kontroly je Vám k dispozici „ombudsman pro bezpečnost a bezpečnostní kontrolu". S ombudsmanem se můžete spojit buď prostřednictvím přepážky „Sofort-Service" nebo e-mailem na této adrese: ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.

 

Pasová kontrola

Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, musíte projít pasovou kontrolou u východu D01 - D99, nebo pasovou kontrolou u východu G01 - G99. U přepážky východu se musíte prokázat svým pasem a palubním lístkem.

 

Cestovní pas a občanský průkaz

Cestující se musí vždy a všude v EU, jakož i ve státech, pro které platí Schengenská dohoda, ale i ve státech, které k Schengenské dohodě nepřistoupily, prokázat cestovním pasem popř. platným cestovním dokumentem.

 

Pokud jste ztratili cestovní pas, můžete na letišti Vídeň na registračním místě požádat o nouzový pas. K tomu budete potřebovat pasovou fotografii, 75,90 euro a jeden identifikační průkaz (například řidičský průkaz). Pracoviště pro vystavování průkazů se nachází ve 2. patře. Dojdete k němu přes check-in 3, patro odletů nebo patro příletů.

 

Berte na vědomí, že k vystavení průkazu je zapotřebí trochu času - prosím, naplánujte si to.